Jag har under semesterveckan bland annat läst boken ”Efter detta” av Stefan Swärd. En lagom tjock semesterbok, men med mycket innehåll. Och viktigt innehåll.

Köp den och läs den!

Vad handlar den om?

”Efter detta” behandlar en del av den kristna tron som provocerar många nutidsmänniskor, nämligen helvetesläran. Eller kanske mer korrekt: läran om den dubbla utgången, alltså att Bibeln i allmänhet och Jesus Kristus i synnerhet lär att en människas tro och liv här i tiden resulterar i hur hon får tillbringa evigheten. Himlen för den som tror på Jesus Kristus som sin frälsare och helvetet för den som inte tro.

Nu är detta varken ett litet eller enkelt ämne. Men i mina ögon så har Swärd lyckats med ett mindre konststycke när han fått med så mycket i en bok av den storleken.

Framför allt så vågar Stefan Swärd lyfta ett stort och viktigt ämne. Många kristna, präster och pastorer inte minst, drar sig för att ta upp och gå i närkamp med vad Bibeln säger om detta, och inte minst vad Jesus själv påstår.

Herren Jesus om domen och vart vi tar vägen sedan

En av de viktigaste påminnelserna för mig var hur mycket Jesus faktiskt talar om helvetet och varnar för helvetet.

Jesus säger exempelvis i Bergspredikan:

”Ni har hört att det är sagt till fäderna: Du ska inte mörda, och Den som mördar är skyldig inför domstolen. Jag säger er: Den som blir vred på sin broder är skyldig inför domstolen, och den som säger ’idiot ’ till sin broder är skyldig inför Rådet, och den som säger ’dåre’ är skyldig och döms till det brinnande Gehenna.”

‭‭Matteusevangeliet‬ ‭5:21-22‬ ‭SFB15‬‬

Och:

”Ni har hört att det är sagt: Du ska inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er: Den som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig! Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna. Och om din högra hand förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig! Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp hamnar i Gehenna.”

‭‭Matteusevangeliet‬ ‭5:27-30‬ ‭SFB15‬‬

Och:

”Gå in genom den trånga porten. Den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.”

‭‭Matteusevangeliet‬ ‭7:13-14‬ ‭SFB15‬‬

Och:

”Inte alla som säger ’Herre, Herre’ till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja. Många ska säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn? Men då ska jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni förbrytare.”

‭‭Matteusevangeliet‬ ‭7:21-23‬ ‭SFB15‬‬

Dessa fyra citat alltså ur bergspredikan. Det är pang på. Jesus predikan här är direkt. ”Det brinnande Gehenna”. ”Gå bort från mig…”. Det är glasklart. Kanske inte enkelt, men klart och tydligt.

Detta är alltså Jesu egna ord. Vad vill Jesus säga? Det är tydligt i Jesu förkunnelse, att Han själv förutsätter möjligheten att alla inte kommer till himlen. 

Egentligen handlar detta om trons absoluta centrum. Jesus frälser dem som tror till evigt liv. Räddar undan förbannelse, synd och död. Kristen tro är bokstavligt talat på liv och död. Evigt liv eller evig död.

Men här visas också Guds enorma kärlek: Jesus, Guds Son väljer att dö för att ge oss en chans. Han utstår helvetets kval. Det han ropar på korset är slående: ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig”.

Jesus har utstått helvetet för att rädda oss därifrån.

Kristna försök att modifiera helvetesläran

Swärd tar också upp två huvudförslag att ”lätta upp” helvetesläran.

Det finns ju en del kritik, som vi kristna ibland duckar för. Exempelvis: ”hur kan en god Gud döma en människa till evig pina i helvetet?”

Dock tror jag att Swärd har rätt. Vi ger inte svar på den frågan genom att påstå saker som varken Bibeln eller de stora huvudfårorna i kristenheten har hävdat.

Universalismen är vanligast som teologisk omformulering. Rob Bell skrev för några år sedan boken ”Love wins”. Guds kärlek kommer att segra. Gud ger ett oändligt antal chanser att komma till Gud efter döden. Ingen kommer lämnas utanför, när de väl fått se Guds enorma kärlek.

Rob Bell hävdar själv att han inte är universalist. Swärd menar att han landar på samma punkt.

Bell får vara ett exempel på en teologisk position som många svenska kristna omfattar, även om det är olika hur mycket det är genomtänkt(likt Bell) eller mer av en omedveten förhoppning och önskan.

Här lyfter jag fram två problem med den position som en universalist intar:

1. Kan Gud verkligen anses vara god och rättfärdig om ”hur vi lever våra liv” egentligen inte spelar roll. Våldtäcktsmän och pedofiler? Krigsförbrytare och mördare?

Egentligen ligger i denna invändning att universalisten nedvärderar synden. Synden spelar egentligen inte så stor roll. Människan omyndigförklaras också. Den som medvetet valt bort Jesus och frälsningen är ändå egentligen kristen. En intellektuell förolämpning mot både muslimen och ateisten. 

Tvärtom ställer den kristna tron och Bibeln fram för oss människor dels att vi är moraliskt ansvariga inför Gud med hur vi levt våra liv, dels att det spelar roll om vi tagit emot erbjudandet om frälsning som Jesus ger oss.

2. Finns det verkligen stöd i källorna för en sån teologisk förståelse? Det korta svaret är nej. Varken Bibeln eller de stora kyrkotraditionerna ger stöd för detta. Tvärtom, som citaten av Jesus Kristus själv visar.

Den andra modifikationen är annihilationsimen. Inte heller den håller måttet. Grundtanken är att Gud dömer till straff, men straffet är utplåning. Det stämmer inte heller medgenomgången av de aktuella Bibelställen.

Kristnas kallelse

Det finns mycket mer att skriva och diskutera. En sista sak att lyfta här är att detta är ett av de viktigaste motiven för kristen mission.

Vi kristna har fått ta emot det eviga livets gåva, och vår uppgift är att kalla människor till omvändelse. Det Jesus gjort, en gång för alla, är ett erbjudande som gäller alla människor. Gud vill vår frälsning.

En spännande bok, som sagt: köp och läs!