När vi läser i evangelierna, och i Bibeln över lag, så tänker jag att det kan vara viktigt att slå hål på en del myter. Berättelserna om Jesus är inte sagor. Den kristna tron bygger inte på låtsade och påhittade fantasier. Evangeliernas berättelser gör istället anspråk på historicitet, alltså att de faktiskt beskriver historiska händelser. Ett sådant exempel är Lukas som i kap 2 av sin skildring av evangeliet om Jesus ska skriva om Jesu födelse:

”Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius styrde i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad.”

‭‭Lukasevangeliet‬ ‭2:1-3‬ ‭SFB15‬‬

Jesus Kristus föddes på en konkret plats i en konkret tid. Det är inte i ett allmänt vakuum det sker. Tvärt om är detta så tydligt det kan vara ur historisk synvinkel. Jesu födelse skedde när Augustus var kejsare och utfärdade skattskrivning. Lukas är noggrann med sådana detaljer. Han skriver till och med så här i början av kap 1:

”Många har sökt sammanställa en skildring av de händelser som har inträffat bland oss, så som det har berättats för oss av dem som redan från början var ögonvittnen och Ordets tjänare. Sedan jag noga efterforskat allt från början har även jag bestämt mig för att skriva ner det i ordning för dig, högt ärade Teofilus, för att du ska veta hur tillförlitlig den undervisning är som du har fått.”

‭‭Lukasevangeliet‬ ‭1:1-4‬ ‭SFB15‬‬

Jag vill alltså bara göra ett litet påpekande. Jesu födelse är ett historiskt skeende. Inte en saga eller legend. Frågan det ställer för oss är ju sedan om det han beskrivs vara stämmer. Det får vi återkomma till.

1. Världens Frälsare kom här. Rena jungfrun moder är, ty en börd så underlig, Herre Jesus, hövdes dig.

2. Nådens under här vi sett, av Guds Ande är det skett. Ordet, utav Fadern fött, har i tiden blivit kött.

3. Utan synder buren är den all världens synder bär. Han, i oskuld född och död, frälsar oss ur dödens nöd.

4. Han med himmelsk fröjd och fred kommit har till jorden ned, ty han är båd Gud och man, som oss alla hjälpa kan.

5. Han från Fadern gången var och till Fadern han uppfar, sitter på Guds högra hand, råder över alla land.

6. Stor, gudomlig är hans makt, döden har han nederlagt, nederlagt i väldig strid mörkrets här till evig tid.

*7. Pris ske Gud i himmelshöjd!Bäre jorden frid och fröjd, och hans vilja med hans ord kring all världen blive spord.