Kristus är uppstånden och lever! Sedan tvåtusen år men med oändliga effekter! Jesus Kristus har gripit in, gett oss sin frälsning, syndernas förlåtelse och ett nytt liv i gemenskap med Honom!

Här kommer delar ur Psalm 118 i Psaltaren:

Herren är min starkhet och min lovsång, han blev min frälsning. Man sjunger med jubel om frälsning i de rättfärdigas hyddor: ” Herrens högra hand gör mäktiga ting. Herrens högra hand upphöjer, Herrens högra hand gör mäktiga ting.” Jag skall inte dö utan leva och förkunna Herrens gärningar. Hårt har Herren tuktat mig, men han lämnade mig inte åt döden. Öppna för mig rättfärdighetens portar, jag vill gå in genom dem och tacka Herren. Detta är Herrens port, de rättfärdiga går in genom den. Jag tackar dig för att du svarade mig och blev min frälsning. Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta, underbart är det i våra ögon. Detta är den dag som Herren har gjort, låt oss på den jubla och vara glada! O, Herre, fräls! O, Herre, låt allt lyckas väl! Välsignad vare han som kommer i Herrens namn! Vi välsignar er från Herrens hus. Herren är Gud, och han gav oss ljus. Ordna er i högtidsled med lövrika kvistar i händerna fram till altarets horn. Du är min Gud, jag vill tacka dig, min Gud, jag vill upphöja dig. Tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet. (Psaltaren 118:14-29 SFB)

Han blev min frälsning! Han är stenen som förkastades men istället blev en hörnsten! Jesus är ”Han som kommer i Herrens namn”!

Det Jesus gjorde på korset, och resten av denna helgen, när Han steg ur den tomma graven, det är hörnstenen, en grundplatta, grunden att bygga sitt liv på! Det Jesus har gjort håller, även 2014!