Lukas fortsätter berätta om Jesu liv. Jess har förkunnat i Nasaret och i Kapernaum, och i synagogorna i Judéen. Nu fortsätter Han predika i Lukas 5.

1 En gång stod Jesus vid Gennesarets sjö, och folket trängde sig inpå honom för att få höra Guds ord. 2 Då såg han två båtar ligga vid stranden. De som fiskade hade lämnat dem och höll på att skölja näten. 3 Jesus steg i en av båtarna, den som tillhörde Simon, och bad honom lägga ut lite från land. Sedan satte han sig och undervisade folket från båten.
4 När han hade slutat tala, sade han till Simon: ”Gå ut på djupet och lägg ut era nät till fångst.” 5 Simon svarade: ”Mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något. Men på ditt ord ska jag lägga ut näten.” 6 De gjorde så, och de fick så mycket fisk att näten höll på att brista. 7 Då vinkade de åt sina vänner i den andra båten att komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna så att de var nära att sjunka.
8 När Simon Petrus såg detta, föll han ner vid Jesu knän och sade: ”Gå bort från mig, Herre! Jag är en syndig människa.” 9 Han och alla som var med honom hade gripits av bävan inför fångsten de hade fått, 10 även Jakob och Johannes, Sebedeus söner som fiskade i lag med Simon. Men Jesus sade till Simon: ”Var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor.” 11 Då drog de upp båtarna på land, lämnade allt och följde honom.

Kom med förväntan
Det är väldigt spännande att se hur Jesu Ord skapar liv och överlåtelse och tro. I den här texten så börjar det med att Jesus står vid Gennesarets sjö, och folket tränger sig på Honom. Vad är anledningen? De vill höra Honom predika. De längtade efter att få höra Guds Ord, Ordet som har makt att skapa liv. Detta ger Jesus anledning att låna båtar av Simon, så att Han kunde sätta sig och undervisa folket.
Detta är utmanande: Känner du en längtan efter Jesu Ord, efter Guds Ord, att Gud ska få tala in i ditt hjärta, tala ut sin frälsning, undervisa dig? Hur kan Guds Ord få drabba oss idag?

Här är motiveringen för att fira gudstjänst, för att läsa Guds Ord själv, för att vara med i någon form av hemgrupp, att tillsammans och enskilt få lyssna till Jesu Ord. Detta är en utmaning till oss som församlingar: Ber vi Jesus tala till oss? Kommer du till gudstjänsten ikväll(Askonsdagsmässa) med en förväntan på att höra Jesus. Eller vi som ska förkunna Guds Ord, ber vi ärligt till Jesus att Han ska få bli synlig och tala genom sitt Ord?

20140908-121349-44029215.jpgVad händer när Jesus talar?
Jo, Gud själv talar. Han skapar liv. Det Han säger händer också! Detta är så oerhört mäktigt, och det finns verkligen all anledning att stanna upp, att förundras, att fyllas av glädje över det här! När Jesus talar, när vi läser Guds Ord, när vi lyssnar till kristen undervisning, då kan Jesus själv få tala in sitt liv, sin förlåtelse, sin befrielse, sin frälsning, sin nåd och sitt nya liv i våra hjärtan!
Lärjungarna får själva del av detta när Jesus ger dem en uppmaning: ”Gå ut på djupet och lägg ut era nät till fångst.” Jesus säger till dem, och de gör det därför att Han säger det. De följer Jesu Ord, lyder Honom, och de blir chockade av resultatet. Detta är inte Jesus som gör en ”show off”grej. Detta är Jesus Kristus, Ordet som blev kött, som visar för sina lärjungar vilken enorm makt som ligger i Hans Ord.
Så kom med förväntan till Guds Ord, och till församlingens gudstjänster, inte därför att du själv genom din förväntan kan skapa liv, utan för att varje Gudstjänst, varje Bibelläsning, varje gång Guds Ord får höras, så är det Ordet som åstadkommer, skapar, det som det säger. Vilken möjlighet detta är, och vilken glädje det är att få upptäcka detta: Här talar Gud, inte för att vi är extra fromma, eller perfekta, utan för att Jesus Kristus själv håller sina löften, för att Gud själv talat och inspirerat detta Ord så att det är levande och verksamt, på riktigt.
De lämnade allt och följde
Detta förvandlade allt för de lärjungar som var med i båten. Det blev ett möte som definierade resten av deras liv. Ett ”defining moment”, som gjorde att deras liv aldrig mer blev sig likt.

8 När Simon Petrus såg detta, föll han ner vid Jesu knän och sade: ”Gå bort från mig, Herre! Jag är en syndig människa.” 9 Han och alla som var med honom hade gripits av bävan inför fångsten de hade fått, 10 även Jakob och Johannes, Sebedeus söner som fiskade i lag med Simon. Men Jesus sade till Simon: ”Var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor.” 11 Då drog de upp båtarna på land, lämnade allt och följde honom.

Den Jesus som säger till dem att lägga ut på djupt vatten ger nu uppgiften: Du ska fånga människor. Detta som Jesus gjort, när Han säger kallelsen till Jesus ”Var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor.” det är verkligen livsförvandlande. Denna nya identitet som kristen gäller faktiskt också oss. Har du mött Jesus i Hans Ord, så är det inte för att hålla det för sig själv. Vi stakar ofta upp oss på frågan: ”Måste vi lämna allt?”. Men nyckeln här är Jesus! Jesus som undervisar, Jesu som gör miraklet genom sin befallning, Jesus som kallar till ett liv med Honom, i Hans tjänst, med Hans mål som vårt mål! Det handlar om Honom.

Under helgens konfirmandläger sjöng vi en sång, som sammanfattar detta på ett jättebra sätt:

Fäst dina ögon på Jesus, se in i verkligheten själv. Alla ting runtomkring smälter bort som snö, i ljuset av Hans ära och makt.
Fäst dina ögon på Jesus, se in i verkligheten själv. Se upp till Hans kors och du ser Hans triumf i den död som blev livet för oss.

Så lyssna till Jesu Ord, låt dig gripas av Hans kraft, fyllas av Hans Helige Ande och ta emot det Ord Han ger. För det är Honom det hela handlar om.

”Var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor.”