Därför är jag karismatiker

Det har dröjt några dagar men jag menar att även det karismatiska är en del av en god kyrkovision idag. Läs de tidigare delarna här(om det evangeliska/evangelikala), här(om det katolska) och här(om det lutherska).
Vi lever som kristna i påskens och pingstens tid. Jesus Kristus har uppstått och lever. Han har återvänt till Fadern och gett den gåva som Fadern lovat. Han har utgjutit den Helige Ande, Hjälparen.

Inte genom någon människas styrka
Tänk dig innehållet i den kristna tron. Synden dödar, och vi är andligt döda utan Gud. Hur löser Han det? Genom att själv bära synden och ge oss sin Helige Ande, genom att sända en annan Hjälpare.

Det var aldrig tänkt att kraften skulle komma från oss, tvärt om, den är en gåva från Herren själv. Vi blir så att säga indragna i relationen med Gud, födda på nytt genom dopet, vatten och Ande, vi blir ny skapelser i Kristus Jesusu, vi går från död till liv. Det är verkligen Fadern som griper in i våra liv, genom Jesus, genom Anden.

När Jesus har uppstått och ska tas upp till Fadern säger Han, Guds Son:

Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” (‭Apostlagärningarna‬ ‭1‬:‭8‬ SFB)

Ni skall få kraft, och det sker genom den Helige Ande. Detta gäller också oss idag. Idag vill Herren ge dig sin Helige Ande, Herren och Livgivaren, för att utrusta oss, då kan vi bli Hans vittnen. Du kan inte vittna om Herren ingen kraft, bara i den Helige Ande.

I kraft av Jesu löfte får vi kraft
Det är också detta som är nyckeln. Jesus Kristus har själv gett oss löftet om Anden. Han är den som döper i Helig Ande, ger Andens liv och kraft, så att Han kan verka i och genom oss. Detta är nyckeln till livet med Herren och vittnesbördet om Honom.
Initiativet är Guds. Han vill gripa in. Genom hela Guds Ord är detta en röd tråd. Genom Mose får vi löftet om en profet större än Honom och att fler än bara Mose ska få den Helige Ande. Genom Jeremia får vi hör att Lagen ska läggas i våra hjärtan, genom Hesekiel får vi höra att vi ska få ett nytt hjärta och en ny Ande, genom Joel att Guds Ande ska utgjutas över allt kött, och att sen som åkallar Herrens namn ska bli frälst, genom Jesu egen mun får vi höra att Han ska sända Sanningens Ande, Hjälparen, löftet om att få kraft till tjänst, genom Paulus får vi höra att Anden vittnar för oss att vi är Guds barn och leder vår bön, att det är Anden som gör att vi kan bekänna Jesus som Herre, och att Han ger oss gåvor för att tjäna i Kristi kropp, efter hur Han vill. Listan kunde göras längre men det får räcka! Gud har lovat oss den Helige Ande, att väcka tro, föda på nytt, helga, ge ny kraft, göra underverk i och genom sin Kyrka. Ska vi ta Guds Ord på allvar så är detta väldigt viktigt! Jesus Kristus vill utrusta dig, oss, hela sin Kyrka med sin kraft och sitt liv!

Löftet gäller dig!
Gud är genom hela världens historia den Gud som griper in. Fadern, Sonen och Anden är sådan! Det har inte ändrats. Tvärtom, som någon kanske stött på: #löftetgällerdig. Löftet gäller oss idag, våra Församlingar, Kyrkor, bönegrupper, ungdomssamlingar, barnmöten, söndagsskola, gudstjänster, och så vidare.
Därför tror jag att detta är en nödvändig del av Kyrkans förnyelse i vår tid!

Petrus säger i Apg 2:

Petrus svarade dem: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva. Ty er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar.” (‭Apostlagärningarna‬ ‭2‬:‭38-39‬ SFB)

Här är du inräknad, vi, hela Kristi Kyrka.

Därför är jag karismatiker
Det vore dumt att tro att det var i min kraft eller styrka det skulle ske! Min tanke ser ut så här:
Låt oss bli allt mer beroende av den Helige Ande. Allt mer be om Hans närvaro, att vi frimodigt skulle få bekänna Jesus som Herre och oss som Faderns barn.
Låt oss på nytt be om den Helige Andes kraft för våra liv, sammanhang, församlingar, ja hela kristenheten!
Låt oss våga be om Anden att ge oss nådegåvorna, så att Han allt mer kan verka i och genom oss, be i och genom oss, tala i och genom oss!
Låt oss allt mer be om Anden så att Han kan öka vår kärlek till Jesus och vår liv med Honom!
Låt oss allt mer be om Anden så att nya människor kan få ta emot Jesus Kristus i tro!

Kommentera