Titeln till dagens bloggpost är hämtad från sången:

”Inte genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande säger Herren, utan genom min Ande”

Det är nämligen något som jag själv upplevt som både häftigt och inspirerande med den kristna tron. Den är livsförvandlande. Gud är inte bara en abstrakt idé i tankevärlden eller en fin tanke för att inspirerande, utan Han är en levande verklighet. Han griper in, verkligt och konkret, i människors liv. Detta sker på flera olika plan. Anden skapar ”rörelser” i kyrkan, det som vi kallar väckelserörelser. Men egentligen så sker samma sak i miniatyr varje gången en människa väcks till en levande tro på Jesus, som Herre, Gud och Frälsare.

Ser du vinden?
Jesus jämför på ett ställe den helige Ande med vinden. Det är kanske något av en lek med ord, för både på grekiska och hebreiska så är grundorden kopplade just till vind, pneuma på grekiska och ruach på hebreiska. Jesus säger i Johannesevangeliet 3:5-8

”Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike.  6Det som har fötts av kött är kött, och det som har fötts av ande är ande.  7Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt.  8Vinden blåser vart den vill, och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden.”

Den helige Ande verkar i människor, föder dem på nytt, ger dem liv och leder dem i livet. Talet om den helige Ande är alltså inte bara bildspråk, utan en verklighet som den som kommer in i livet med Jesus får uppleva. Jag tänkte dela några tankar om vad livet tillsammans med den helige Ande inneburit för mig.

Det stora och det lilla
Inledningsvis vill jag bara påpeka att vi människor ofta gör skillnad på olika sorters upplevelser. Den ena upplevelsen är ”stor” den andra ”liten”. För min del vill jag betona så här: Det livsavgörande är att det är ett verk av den helige Ande. Alltså vill jag i denna bemärkelse inte göra skillnad på när jag upplevt stillheten och Guds Andes stilla susning vid ett mässfirande, eller som vid min prästvigning när jag nästan inte kunde sitta still vid knäfallet under handpåläggninen för att jag var så uppfylld av glädje, och verkligen konkret upplevde att den helige Ande gjorde något med mig.

Så vad vill jag då lyfta fram som verk av Anden?
1. Han har gett mig kärlek till Jesus!
Jag tror att Jesus har blivit viktig för mig genom att Anden fött mig på nytt. När jag upplevt Andens närvaro, vare sig under förbön eller Bibelläsning eller i gudstjänst, så har det alltid lett till att Jesus, vem Han är och vad Han gjort och gör har blivit viktigt för mig. När Guds Ande rört vid mig så har det alltid lett till en ökad kärlek till Jesus, en ökad tro, en ökad längtan efter mer av Hans liv!

2. Han har visat för mig att tron och livet med Gud är på riktigt!
Egentligen så har de olika kristna sammanhang där människor bett för mig betytt väldigt mycket. Genom Credogruppen på gymnasiet, Fisherman´s Friends, så upplevde jag att vi var kristna syskon, att vi hörde ihop. Det var, lite som jag skrev om igår, en enhet i Anden. Och Anden var verksam i det som skedde då. Från att först ha stört mig på att ”de lät annorlunda när de bad” de där andra kristna från andra kyrkor, till att se att vi var syskon och hörde ihop med varandra, det var stort.

Men också i mitt eget liv som kristen: den helige Ande visade sin kärlek för mig. Jag kommer ihåg en ungdomsgudstjänst som vi i Credogruppen anordnade i Missionskyrkan i Kinna. En person bad för mig, och jag föll ihop under bönen, och precis samma upplevelse som vid min prästvigning, jag var överlycklig, och helt övertygad om Guds kärlek till mig.

Eller upplevelsen av att läsa Bibeln och förstå att detta handlade om just mig. Jesus gjorde det Han gjorde för min skull. Bibelord som kanske varit svåra att förstå som helt plötsligt ”fick liv”. Anden grep tag och uppenbarade sin Sanning för mig!

Mycket av detta gör den helige Ande hela tiden. Men vi ser det inte för vad det är. Små mirakler av Gudomligt liv, av Guds ingripande, av Frälsningens verklighet. Men det är verkligen fantastiskt, för det är så Gud verkar med oss och i oss!

3. Han gav mig del i den karismatiska väckelsen!
Poängen här är inte att skryta med andliga upplevelser. Jag har lärt mig att de delvis kommer och går, och att det inte är sökandet efter dem som ger andligt liv. Det kan bara Jesus gör.

Men det jag har sett och upplevt vill jag dela något av. Gud är verksam idag. Jag berättade om Gudstjänsten i Kinna Missionskyrka innan, men det är något som sedan mina tonår gått som en röd tråd, hur den helige Ande varit aktiv. Ibland känns det som att jag inte fattat riktigt hur det går till. Ett exempel är en konfirmand som blev helad under förbön och smörjelse med olja på Credos fjällgård i Sälen.

Vad spelar det för roll?
Det som är med att få ta emot och allt mer upptäcka den helige Ande, är att Han också vill något med våra liv, med Kyrkan. Han vill inspirera, ge nya idéer och tankr, tilltal, tungotal, kraft att vittna och dela tron.

Det är egentligen det viktigaste: Det är inte du oc jag som ska göra grovjobbet, det kan vi inte. Vi är bara tjänare, som får förmånen att leva i den helige Andes gemenskap, som Hans tempel. Men Han använder oss.

Därför har jag blivit inspirerad att fortsätta be om mer av den helige Andes liv, för där väcks kärleken till Jesus, till min nästa, både den som tror och den som inte gör det. Jag tror inte att den här bloggposten är något märkvärdigt. Snarare tvärt om. Vi har bara börjat, och den helige Ande är levande, kraftfull och verksam!

 

Kom du sanna ljus, kom du eviga liv.
Kom du fördolda kraft, kom du källa till allt.
Kom du som ingen har känt.
Kom du namnlösa glädje, kom du eviga liv.

Kom du vårt hopp, du som förändrar allt.
Kom du som uppväcker dem som sover i gravarnas natt.
Kom du styrka som mäktar allt.
Kom du som ingen har sett, orörd och ofattbar.

Högt över himmel och jord har du ditt eviga hem,
oavlåtligen åkallat är ditt heliga namn, ofattbart är ditt namn.
Kom du vars väsen är hemligt och osägbart.

Kom du som min själ har kär.
Kom du som själv är min längtan i hjärtats djup.
Kom du som ingen kan nå.
Kom helige Ande, människohjärtats tröst.