Jag har översatt en bönbok: Daglig bön. Boken är en slags tidebönsbok. Den är tänkt att användas varje dag, med bön vid morgon, middag, kväll och inför natten. Den utgår från Psaltaren och den anglikanska bönetraditionen där bön över olika teman har en framskjuten plats(kollektböner). Tanken är att skapa en livsregel, eller ett livsmönster, där Guds Ord, dag ut och dag in lär mig leva av evangeliet om Jesus Kristus, och hämta den andliga näringen i mitt liv ur Guds eget Ord.

Boken är inte så lång, och du behöver ha din egen Bibel tillsammans med den, för att läsa Bibelställen och psaltarpsalmerna. Det är Gaudete förlag som ger ut den, och du hittar den här. Bibelöversättningen som används är Svenska Folkbibeln 2015. Själv tycker jag att det är en stor rikedom att få använda den här bönboken(och att ha fått jobba med att översätta den), och jag hoppas att den kan vara till samma hjälp för fler.