Dagens blogg handlar om en person som jag hänvisade till i dagens predikan. Han hette Selwyn Hughes. Han var en väckelseledare/predikant i Wales, och drabbades av en stor prövning åren 2000- 2001, då på ca 9 månader hans yngste son John och hans äldste son David dog. Under den här tiden orkade han knappt be alls, men den bön som bar honom var bara ett ord. Så här skriver han i boken ”My story”:

”I am often asked how Icoped with the loss of my two … sons within ten months of each other. I would be less than honest if I said I did not hurt. Sometimes the pain in my soul brought hot tears to my eyes. There were times  when I was unable to pray, even though almost every day for Close on four decades I have been forming prayers for other people to pray in the readings of ”Everyday Day with Jesus”. … During those times when I was in so much pain that I couldn´t pray I would say the Word ”Jesus”. In such moments God would come incredibly Close to me, easing the hurt in my soul. When Words fail us there is one Word that never fails – Jesus.

Så långt Selwyn Hughes, men samma sak gäller även oss idag. Jesus är den räddning Gud sänt, i frestelse, lidande, prövningar och nöd.

Hebreerbrevet 4
I Hebreerbrevet 4 står det så här:

14När vi nu har en mäktig överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. 15Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd. 16Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp.

Jesus är vägen in till Guds hjärta, där vi ser, Gud själv som blivit människa, lidit och dött. Där vi ser vårt eget lidande i Honom, där vi ser Jesus som själens räddning. ”Låt oss därför frimodigt … i den stund då vi behöver hjälp”. Har du upplevt detta? Jag tycker att det är så häftigt, vilken väg Jesus öppnat för oss, och vilken kraft det finns i bönen, livet med Honom, nåden att få vara nära Guds hjärta!

”I prövningens stund” är en övning att be, att söka sig nära Jesus, nära Guds hjärta och där hämta kraft! På första söndagen i fastan i Hyssna Kyrka bad vi följande kollektbön, och jag tycker den håller att bes om och om igen, som en övning i lärjungaskap och bön:

O Gud,
du som utgav din Son i oro och ångest och lät honom bli prövad, hjälp oss att följa honom, så att vi i kraften från hans lidande och seger kan motstå ondskans alla angrepp.
Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.