Det kanske inte alltid uppfattas som ett led i den karismatiska väckelsen, men till största delen så är faktiskt lovsångsrörelserna runt om i världen också en del av den karismatiska väckelsen.

Tillbe Gud i Ande och Sanning
Jag kom att tänka på den här delen av väckelsen genom gårdagskvällen i Örby Kyrka(för övrig den Kyrka jag vuxit upp i). Lovsången och tillbedjan, sångerna, stuket, förbönen under tiden, allt är en del av samma arv, både från den första pingstväckelsetiden, men kanske framför allt tredje vågen som jag skrev om tidigare, med Wimbers betoning på tillbedjan och den Helige Andes närvaro, med betoningen av att alla ”get’s to play”, alltså får vara en del av betjänandet eller tjänsten, och att Gud vill beröra och förvandla oss, innefrån och ut genom sin Helige Ande.

Lovsång till och glädje över Jesus
Genom hela den karismatiska väckelsen har också glädjen över Jesus och Tillbedjan av Jesus Kristus varit ett av kännetecknen. Detta visas också i många av de sånger som skrivits i denna rörelse, och som idag sjungs även i sammanhang som inte räknar sig som karismatiker!

Några exempel från Hillsong(pingströrelsen): dels genom några grundtankar i att skriva sånger, dels genom ett testexempel:

Saviour he can move the mountains
My God is mighty to save
He is mighty to save
Forever author of salvation
He rose and conquered the grave
Jesus conquered the grave