2 Comments

 1. Jag tänker också att teologins uppgift kan vara att beslysa skillnader i sätt att se på sanningen. Som i ovan bekännelse kring den lutheranska tron på arvssynd.

  Den tydliggör och övertygar om varför vi tror som vi gör och kanske varför andra tror på annat sätt. Dess uppgift blir ju då också att skilja och samla. Som en slaga på tröskplatsen.

  För en ortodox kristen t.ex. ser ju inte på arvssynd på samma sätt som en lutheransk kristen vilket denna artikel tydliggör. Den säger att vår övertygelse om sanningen är att vi ärver synd från våra fäder, medan en ortodox med samma övertygelse om sanningen skulle säga att vi ärver död från fäderna och inte synd.

  Det är därför den ena är lutheran och den andra ortodox. För att teologin skiljer och samlar oss. Den talar om vilka vi är, inte för att bli exklusiva utan för att få en identitet, och vilka dom är, inte för att se ned på utan för att veta sina egna gränser.

  /Tomas

  • Johan Danz

   Det är en intressant tanke. Och egentligen kan ju den som står bakom Augsburgska bekännelsen hålla med om det du säger(både att bekännelsens funktion är enande och splittrande, men också i den konkreta frågan om synd eller död som grundproblem).
   Bekännelsens syfte måste ju vara enhet kring sanningen, men också
   avskiljande från det som inte är sant.

   Vad gäller den konkreta frågan om synd eller död så kan vi ju som kristna erkänna båda perspektiven som Sanna och olika perspektiv av ett och samma problem. Typ: synd är det som skiljer oss från Gud, och ”syndens lön är döden”.

Kommentera