En grund tanke i tredje vågen är att Jesus fortfarande verkar i sin Kyrka. När Jesus proklamerar Guds rike så gör Han det i tecken, under, helanden och befrielsehandlingar.
Detta har inte i grunden förändrats, vilket kan sammanfattas i Wimbers uttryck ”Doing the stuff”. The stuff är alltså Kyrkans kallelse att förkunna och praktisera Guds rike idag. Jesus ger uppdraget: Gå ut i hela världen, gör alla folk till lärjungar. Men Jesus ger också Anden. Han verkar i oss som tror, nu precis som då.
Samma handlingar och samma liv, idag som då, precis som att det är samma evangelium och samma sakrament alltså.
Dn utmaning här: kan vi finna samma frimodighet idag som den första församlingen? Gud ger oss samme Ande, samma Ord och samma liv i tron på Jesus Kristus!