One Comment

  1. Rimmar väldigt väl med Evagrius Ponticus ord:

    ”Teolog är den som ber i ande och sanning, och den som ber i ande
    och sanning är teolog.”

    Att det är i relationen till Gud, i bönen, som sann teologi visar sig. Inte i hur mycket man vet om Honom, utan hur väl man känner Honom.

    /Tomas

Kommentera