Evangeliet för Skärtorsdagen

Så kom det osyrade brödets dag, då påsklammen skulle slaktas. Och Jesus sände i väg Petrus och Johannes och sade: »Gå och gör i ordning påskmåltiden åt oss.« De frågade var de skulle göra det. Han svarade: »När ni kommer in i staden möter ni en man som bär på en vattenkruka. Följ efter honom till det hus som han går in i och säg till den som äger huset: Mästaren frågar var salen är där han kan äta påskmåltiden med sina lärjungar. Då visar han er till ett stort rum i övervåningen som står färdigt. Där skall ni göra i ordning måltiden.« De gick och fann att allt var som han hade sagt, och de ordnade för påskmåltiden. När stunden var inne lade han sig till bords tillsammans med apostlarna. Han sade till dem: »Hur har jag inte längtat efter att få äta denna påskmåltid med er innan mitt lidande börjar. Jag säger er: jag kommer inte att äta den igen förrän den får sin fullkomning i Guds rike.« Man räckte honom en bägare, och han tackade Gud och sade: »Ta detta och dela det mellan er. Jag säger er: från denna stund skall jag inte dricka av det som vinstocken ger förrän Guds rike har kommit.« Sedan tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: »Detta är min kropp som blir offrad för er. Gör detta till minne av mig.« Efter måltiden tog han på samma sätt bägaren och sade: »Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för er. Dock, den som förråder mig har sin hand här på bordet tillsammans med mig. Människosonen går den väg som är bestämd, men ve den människa genom vilken han blir förrådd!« Då började de fråga varandra vem av dem det var som skulle göra detta. (Lukasevangeliet 22:7-23 B2000)

Jesus har ingått ett nytt förbund med oss, genom det Han gör, när Han lider och dör på korset! Detta är Guds gåva till oss, ett nytt liv, en ny gemenskap! För dig utgiven och utgjuten, Kristi kropp och blod!

Bön på Skärtorsdagens kväll

Allsmäktige Gud, till din ära och människans frälsning har du gjort Kristus till evig överstepräst.
Låt ditt folk, som Han har vunnit åt dig med sitt blod, få erfara kraften från Hans kors och uppståndelse i måltiden till Hans åminnelse.
Genom Honom, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen