Petrus skriver brev. Det är ca 1950 år gammalt och ändå oväntat aktuellt. Jag har haft bibelstudie om detta idag, därav blogginlägget!

Petrus skriver till den grupp kristna som levde utspridda och skingrade. De hade inte mycket till inflytande och var marginaliserad. Petrus skriver för att uppmuntra dem att hålla fast vid livet med Jesus, han påminner dem vad de fått i Jesus Kristus!

Ni har nytt liv i Jesus!

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden. (Petrus första brev 1:3-5 SFB)

Livet med Jesus är kyrkans själ! Det är Jesus som ger nytt liv! Frälsning! Förvandling! Jesu död och uppståndelse är vårt liv, vår seger och vår framtid!

Ni har en ny gemenskap!
Med Gud och med varandra!
Den nya gemenskapen är att vi är präster och att vi som Guds folk kallas att vittna om Guds mäktiga storverk, det Jesus gjort och hur det landat i våra liv. Petrus skriver:

Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Det står nämligen i Skriften: ”Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam”. För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror ”har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort, blivit en hörnsten”, ”en stötesten och en klippa till fall”. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem. Men ni är ”ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar”, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk, ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. (Petrus första brev 2:4-10 SFB)

Nya livsomständigheter
Egentligen kan det sammanfattas med förkortningen WWJD(What would Jesus do)! Det handlar om våra hjärtan och tankar, Petrus skriver:

Vem kan göra er något ont, om ni ivrar för det goda? Ja, även om ni skulle få lida för rättfärdighetens skull, är ni saliga. Var inte rädda för dem och låt er inte skrämmas. Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. (Petrus första brev 3:13-15 SFB)

Håll Kristus helig i hjärtat! Låt livet få präglas av Jesus Kristus, innefrån och ut! Petrus fortsätter i början av kap 4:

Då nu Kristus har lidit till kroppen, skall också ni beväpna er med samma sinne. Ty den som får lida till kroppen har slutat synda, så att han den tid som är kvar inte längre lever efter människors begär utan efter Guds vilja. (Petrus första brev 4:1, 2 SFB)

Beväpna er med Kristi sinne: Han utlämnande sig, offrade sig och frälste oss!

Kom ihåg vem som har makten
Petrus slutar med följande ord i några av brevets sista verser:

Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka. Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden. All nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han skall upprätta, stödja, styrka och befästa er, sedan ni en kort tid har lidit. Hans är makten i evighet, amen. (Petrus första brev 5:8-11 SFB)

Djävulen står emot er, men Herren har makten, Han har segrat!

Petrus ord gäller än idag!