Det finns en röd tråd i den kristna tron, ett budskap som går igenom hela Bibeln och Kyrkans historia. När vi alltså talar om att återupptäcka källorna, eller att återvända till källorna, så är det detta som är det vi finner: Gud vill något med den här världen!

”Gud är inte långt borta från någon ända av oss” säger Paulus under sitt tal på Areopagen. Många kanske upplever Gud som avlägsen, som någon som(om han finns) inte bryr sig. Är det så? Det vi finner i Bibeln och i Kyrkans historia är en Gud som är engagerad i den här världen, som bryr sig och som griper in. Och hela Kyrkans ärende handlar om att lära känna denne Gud och att bli en del av Hans ingripande i vår värld. Missförstå mig inte nu: Alla människor upplever kamp, frustration, känslan av att Gud är långt borta ibland, frustrationen över orättvisor och ondska i världen. Att lära känna Gud, bli en kristen och leva i Kyrkan är verkligen inte någon ”quickfix”, typ: ”tro på Gud så försvinner all kamp och alla problem i livet”. Har du hört det budskapet så är det inte Bibelns eller den kristna trons budskap, utan något annat.

Gud har gripit in genom Jesus
Detta är Bibelns huvudbudskap. Egentligen kan vi säga så här: Vill du veta om Gud bryr sig om dig och den här världen så titta på Jesus, se vad Han har gjort och gör än idag. Där har vi nyckeln till att förstå Guds ingripande. Därför får vi också säga att Guds Ords, Bibelns, budskap handlar just om Jesus Kristus.

Bibelns budskap handlar om att den Gud som skapat världen inte tänker lämna oss åt vårt öde. Lösningen på syndens och ondskans problem finns i Jesus. Så för den som brottas med ondskan i denna världen så är Gud inte neutral. Han står emot ondskan, men Han vill inte vår död, Han vill inte fördöma oss. Egentligen kommer det ganska snabbt ner på ett personligt plan. Hur blir det för mig som också har en del av denna världens ondska?

I Romarbrevet 3 skriver Paulus, med hjälp av citat från Gamla testamentet, att alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Men Gud lämnar oss inte i nöden, utan griper in genom Jesus, så att Hans död på korset är straffet för vår ondska. Gud själv bär alltså världens ondska, människors delaktighet i upproret mot Gud. Så här skriver Paulus:

21 Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, 22 en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. 23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, 24 och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. 25 Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol,* att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet,* eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna, 26 under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet: att han själv är rättfärdig, när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus.

Gud har gripit in genom att själv bli människa, att dö på korset för våra synder, och därigenom friköpa oss, skriver Paulus. Jesus har friköpt oss och ställt fram en nådastol, en möjlighet att ta emot Guds nåd och de frälsnings som Han vunnit för oss.

Lägg också märke till Paulus ord: I denna tid alltså agerande från Guds sida gäller i den tid vi nu lever. Tron på Jesus är lika mycket livsförvandlande idag, som när Paulus skrev. Ett nytt liv, där vi får leva försonade med Fadern, leva i kraft av Jesu försoning, det är något väldigt stort! Den som lever i tron på Jesus har blivit förklarad rättfärdig, och hör hemma tillsammans med Gud.

Egentligen tror jag att evangeliet om Jesus, det Han gjort spelar minst lika stor roll idag som det någonsin gjort tidigare. Dels för att problemet inte har ändrats. Människor lever fortfarande utan Gud, och synden skiljer fortfarande från Honom, så budskapet om försoning genom det Jesus har gjort är fortfarande aktuellt. Men jag tror också att budskapet om att Gud försonar oss med sig genom Jesus Kristus är extra viktigt idag, för så många av oss går runt med skuld och skam, med tyngda samveten över måsten och borden, eller kanske med känslan av att livet borde vara på ett annat sätt men att vi inte klarar av det. Tänk då att Jesus öppnar vägen in i ett helt nytt liv där Gud bevisar sin kärlek till oss genom det Jesus gjort och där vi blir försonade med Honom. Där allt är förlåtet och nåden är den förvandlande kraften som Gud öser över världen. Hur kan någonting vara hopplöst då?

De glada nyheterna – vår livsluft!
När Paulus skriver till oss så vill Han ge oss evangeliet, likaså evangelisterna som skrivit ned ”evangeliet” berättelsen om Jesu liv. Paulus skriver i Romarbrevet 1:

16 Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken. 17 Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium, av tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva av tro.*

Evangeliet är de goda nyheterna om Guds kraft som frälser, det Jesus har gjort som ger en ny rättfärdighet. Eller med Markusevangelies ord i kap 1:

1 Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son.

Det är de goda nyheterna om Herren Jesus Kristus, Guds Son. Om hur Han griper in och förvandlar våra liv. Märk väl, inte så vi slipper lidanden, sjukdom och nöd, men så att vi blir försonade med Gud, får uppleva något av Guds helande kraft och får börja leva tillsammans med Jesus genom Hans Ande som bor i oss som tror! Det är verkligen fantastiskt, och något att återvända till om och om igen, för det är denna livspuls som går som en röd tråd genom Bibeln och Kyrkans historia.

Men som sagt, det är ingen garant för att slippa lidande i denna världen, men Jesus ger oss kraft att tillsammans med Honom vandra genom lidandet och nöden. Så här står det i Hebreerbrevet 12:

2 Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. 3 Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare, annars tröttnar ni och tappar modet.

Lidande och kamp i denna världen är alltså inte en motsats till livet tillsammans med Jesus, tvärt om visar evangeliet sin kraft genom att leda oss till den friska källan av Guds liv i denna världen. Så kan vi upptäcka Guds kraft, att vi finner Jesus och kastar oss på Honom i all vår nöd och kamp.

Evangeliet är livsförvandlande på så många sätt, men jag tror att vi har berört något av huvudpunkten här: Jesus försonar dig med Gud och är Guds kraft till frälsning för oss som tror. Han ger sitt löfte att vara med och ge kraft i nöden. Här finns den röda tråden, för det är så här Gud vill gripa in i denna världen.

Kommande bloggposter kommer jag nu att ägna åt frågan: Hur kan det här livet bli verkligt hos oss? Jag ska försöka göra en liten guide på några bloggposter hur vi gör för att gå ”ad fontes” till källorna, så att vi kan inspirerars på nytt av evangeliet, på nytt kunna ta till oss dess kraft, på nytt kunna möta och leva av dess upphovsman och fullkomnare!