Citatet ”Glöm inte vem du är” är det Simba hör sin pappa säga i Lejonkungen. Detta är en kort hälsning under en liten paus idag att det gäller dig och mig också som kristna och som människor. Jag ger den påminnelsen, för att också påminna om vad bönen(som de senaste bloggposterna handlat om) faktiskt betyder i praktiken. En bön:

Herre Jesus Kristus, jag ger dig mina händer för att göra ditt arbete. Jag ger dig mina fötter för att vandra på din väg. Jag ger dig mina ögon för att se på allt som du. Jag ger dig min tunga för att tala som du. Jag ger dig mina tankar så att du tänker i mig. Jag ger dig min ande, så att du ber i mig. Framför allt ger jag dig mitt hjärta så att du också i mig kan älska din Fader och hela mänskligheten. Jag ger dig helt och hållet mig själv så att du kan tillväxa i mig, så att du kan leva, arbeta och be i mig. Amen.