Det Jesus gjort för oss är verkligt. Det Han gör idag genom sin Ande är verkligt. Det Han gör när du blir gripen av Guds Ord, när tron föds i ditt hjärta, när du föds på nytt, det är verkligt.

Ibland betonar vi rätt så hårt att vår tro inte bygger på känslor. Nu vill jag göra en komplettering till den tanken. Vår tro bygger inte på känslor. Den bygger på Jesus Kristus, på vad Han gjort och gör. Men: Lägg märke till, detta betyder inte att du inte kan eller får känna något som kristen. Att bli uppfylld av den Helige Ande kan vara känslosamt. Jag har själv upplevt Andens närvaro på väldigt dramatiska sätt. Vi får ta emot det, frimodigt och med glädje som Guds kärleksfulla beröring av våra liv! Jag bygger fotfarande inte mitt liv och min tro på vad jag känt eller känner, utan på Jesus.

Detta är ingen motsats till att låta Anden få gripa oss, leda oss och prägla oss. Tvärt om. Jesus Kristus vill göra allt detta. Vi får ta emot Anden i våra hjärtan, och i våra liv för att Han där ska kunna föda kärlek till Jesus. Bygg inte på något annat än Jesus, men låt dig också hänföras, glädjas, och dras med av den Helige Ande!