Frågan gäller Svenskakyrkan, om hon fått lämna förstaplatsen vad gäller medlemsantal för Lutherska kyrkor. Klicka på länken nedan och kolla själv:
http://efterkristus.wordpress.com/2014/03/20/mekane-yesus-kyrkan-nu-storst/

Mekane Yesuskyrkan i Etiopien har haft en stor väckelse under 1900talet. Det är verkligen både kul och spännande att Mekane Yesus växer. Världens största Lutherska kyrka är en växande och vital kyrka på många sätt.

Mekane Yesus är en kyrka som fr a EFS har varit mycket engagerade i genom exempelvis att sända missionärer. Boken nedan är Agne Nordlander som skrivit om väckelsen där nere.

20140322-075302.jpg

Får nog bli dags att läsa den! Kul med en kyrka som växer, lever med Jesus och delar tron på honom!

Gud välsigna dem och visa oss vad vi kan lära av dem! I Jesu namn. Amen.