Man kan vara beroende av många saker. Beroende är inte enbart negativt och faktiskt så kan vår relation till Gud beskrivas just så, och därmed också just undervisningen om den Helige Ande.
Som kristna blir vi beroende. Beroende av Jesus Kristus, beroende av korset, beroende av den Helige Ande och Guds Ord, beroende av församlingen och av människor. Så funkar tron, och detta är viktigt. Därför får det också effekter på hur vi förstår karismatiken. Du är indragen i många olika relationer som människa, och i alla dessa vill Anden verka. Han verkar i församlingen, i gemenskapen och i vardagen!
Som kristna i alla olika relationer är vi alltså beroende.
Jag tänkte under några blogginlägg i veckan skriva något om Andens frukt i vår karaktär och Andens gåvor i vår tjänst, men detta med beroendet av Gud själv är rätt så viktigt i detta sammanhang. Tänk själva här: om Gud inte gav sitt Ord, sin Ande, födde tron, formade oss och verkade genom oss, vad blev det då av vår tro? Mitt svar är: inget alls. Det är genom livet i Jesus som allt detta landar hos oss. Därför som en uppmaning: sök Jesus och bli beroende av Honom!