Dag #15 En inledning och en ny start

Herrens lag är utan brist
och vederkvicker själen.

Herrens vittnesbörd är fast
och gör den enfaldige vis.

Herrens befallningar är rätta
och ger glädje åt hjärtat.

Herrens bud är klart
och upplyser ögonen.

Herrens fruktan är ren
och består för evigt.

Herrens rätter är sanning
och allesammans är rättfärdiga.

Dessa ord inleder Luthers Lilla Katekes, i den version som finns i min psalmbok. En uppmuntran att se Guds Ord och den kristna tron som mitt liv! Att se skönheten och kraften i de Ord som Gud talar.

Det handlar inte om det som man ibland lite hånfullt kan kalla för ”död ortodoxi”. Kristen tro är något annat. Det är Guds liv som uppenbaras genom Hans Ord och som levs i den Helige Ande. Det är ett liv i gemenkap med Gud. Därför är Bibeln också så viktig för en kristen, för här talar Gud.

Ibland i olika kyrkobyggnader kan man stöta på texter över ingången som innehåller frasen: ”Här bor förvisso Gud”. Egentligen så menar vi detsamma om Bibeln, fast överfört: ”Här talar förvisso Gud”! Här visar Gud vem han är! Lyssnar vi till Bibelns Ord så hör vi en röst som verkligen går utöver allt annat! När Jesus talar, så talar samma Ord som sa: Ljus bli till och Ljuset skapades, eller som talade genom profeterna när de säger: ”Herrens Ord kom till mig”.

Men tilltalet är som allra starkast i det som är Bibelns kärna och stjärna: Jesus Kristus själv! Guds stora kärleksförklaring, jag sänder min Son!

Genom Jesus får vi alltså höra Herren själv. Och vi får se vem Gud är: Jesus visar oss Fadern, Jesus ger löftet om Hjälparen, den Helige Ande. Jesus ger allt på korset, när Han dör, uppstår och sedan utgjuter sin Ande!

Guds Ord, när det får drabba oss inleder alltså något nytt, starten på ett liv i gemenskap, närhet, förtrolighet med Gud. Därför kan vi säga med Psalm 119s ord:

97 Hur kär har jag inte din undervisning!
Hela dagen begrundar jag den.

105 Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.
106 Jag har svurit och hållit min ed: Att följa dina rättfärdiga domslut.
107 Jag plågas svårt, HERRE, håll mig vid liv enligt ditt ord!
108 Låt min muns frivilliga offer glädja dig, HERRE,
lär mig dina domslut.
109 Mitt liv är ständigt i min hand, men jag glömmer ej din undervisning.

Kommentera