För att lite kort återgå till det historiska perspektivet, så kan vi bara konstatera: Den karismatiska väckelsen kom också till oss. Den karismatiska rörelsen i Europa har faktiskt varit omfattande. I olika omgångar kom den hit, precis som den bröt fram i olika omgångar.

Levi Pethrus och den svenska pingströrelsen var ett exempel här hos oss, men även i de historiska kyrkorna i Europa vann väckelsen utrymme. I Svenska kyrkan var det mycket genom biskopen i Göteborg, Bertil Gärtner, Oasrörelsen(från början RAF, referensgruppen för andlig förnyelse), och olika präster som blev gripna av förnyelsen som rörelsen vann insteg. Åh stiftsgård blev då också för många den plats där denna förnyelse fick ta sig uttryck och spridas vidare. Här fanns också ett sammarbete med den andliga förnyelsen i Church of England och förnyelsen där, exempelvis David Watson. Andra betydelsefulla influenser kom genom John Wimber och hans medverkan vid Göteborgsmötet 1988 i Lisebergshallen.

Jag tänker här inte nämna olika namn och förgrundsgestalter, de är många, men snarare peka på att detta på olika sätt har varit vägen in för den karismatiska förnyelsen i Svenska kyrkan, och genom mycket av detta kommit också till mig. Jag själv greps av detta i olika omgångar under min tonårstid och åren strax efter jag fyllt 20. Den helige Ande grep tag i oss, vi fick uppleva kraften i detta, vi fick dela mycket i bönemöten, i evangelisation och förbön, i bön om att få ta emot nådegåvorna och i upplevelsen av tungotalet och den förnyade glädje över Jesus Kristus, som Herre, Frälsare, och Förnyare som den Helige Ande ger.

I allt detta så har det hela tiden funnits en röd tråd, där det lutherska och det krasmatiska har vävts samman: Tilltron till Jesus och tilltron till Guds Ord. Detta bygger på vad Jesus har gjort, detta bygger på att Jesus vill utrusta, ge kraft, förnya, ge frimodighet och glädje och gripa in. Gåvan att få ta emot mer och mer av den Helige Ande, tungotal, nådegåvor och andra saker, det är Guds idé som Han talar om i sitt Ord. Gud undervisar om, det och vi ber att Han ska uppfylla det hos oss.

Detta är också min förhoppning med den här, snart två veckor långa bloggserien om den här väckelsen, att du som läser detta skulle kunna se och uppleva, våga testa att leva i detta: Gud vill beröra dig, Guds Ande vill verka i oss. Det är en inbjudan. Jesus själv säger:

Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern. (‭Johannesevangeliet‬ ‭14‬:‭12‬ SFB98)