Ett nytt landskap kräver inte ett nytt evangelium, eller ett nytt budskap, men en återupptäckt och en ny tillämpning av budskapet som ”en gång för alla överlämnats till de heliga”. Den gamle amerikanske väckelspredikanten Leonard Ravenhill lär ha sagt:

”The World is not waiting for a new definition of Christianity, it´s waiting for a new demonstration of Christianity.”

Själv tycker jag att den formuleringen är brilliant och i linje med exempelvis Paulus ord i 1 Korintierbrevet 2:

1 När jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet* för er. 2 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. 3 Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. 4 Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft. 5 Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft.

Bara för att ingen ska missförstå: Budskapet är inte utbytbart, men risken idag, när kartorna ritas om och mycket, kyrkligt sett, håller på att förändras så är det lätt att ta till allamöjliga lösningar för att ”rädda vad som räddas kan”. Men jag tror inte det funkar så, snarare är det just identiteten som kristen, som troende, som frälst som är nyckeln, för det är där jag personligen och vi som församling och som Kristi Kyrka i Sverige kan upptäcka vem Jesus är och vad det Han har gjort betyder! Det är ”Guds kraft” också idag, för att använda Paulus ord. Själv har följande bok hjälpt mig att tänka kring vad både en församlings och en enskild kristens kallelse och liv är.

Total Church – A radical reshaping around gospel and community
20140311-095521.jpgTim Chester och Steve Timmis som skrev Everyday Church som jag nämnde i gårdagens blogg har också skrivit denna bok.  Egentligen kom Total Church först, alltså före Everyday Church, och är väl egentligen mer en vision av hur Kyrkans liv idag bör fungera. Jag tycker själv som sagt att det är en inspirerande bok.

Deras bok bygger egentligen, som underrubriken antyder på ett återvändande eller en återupptäckt av evangeliet och gemenskapen som de två huvudstyckena för Kyrkan att klara dagens utmaningar. Utifrån dessa båda poler kan sedan resten av kyrkans liv gestaltas, alltså ett att evangeliets budskap och utmaning och den kristna gemenskapen är nyckeln för Kyrkans väg framåt, vad gäller ett antal olika områden: evangelisation, socialt engagemang/diakoni, församlingsplantering, världsvid mission, lärjungaskap och träning, själavård, andlighet, teologi, apologetik och barn och unga. De tar också upp hur man mäter framgång, och kritiserar det ofta rätt så ytliga sättet att mäta framgång som de menar präglar kyrkor och samfund idag.

Varför evangelium?
Evangeliets utmaning går djupare än vad vi kanske ibland vill erkänna. Här finns också en språklig utmaning. Vem är emot evangelium? Ingen förhoppningsvis, allra minst i Kyrkan, men evangelium behöver definieras! Preciseras! Det är först då som evangeliets kraft att förvandla våra liv, ge mening, förlåtelse, glädje och frid, blir synligt. Chester och Timmis sammanfattar det på följande sätt:
– Evangeliet är Guds Ord till oss, därför behöver Kyrkan arbeta aktivt med Ordet! Varje kristen kyrka behöver därför leva i och av Ordet på ett väldigt konkret sätt:
Christianity is word-centred because God rules through his gospel word. Det är det första: Gud gör sin vilja känd och kommunicerar genom sitt Ord. Ordet bär evangeliet till oss, formar Guds folk, skapar liv, för det är Jesus som ges oss genom det Ordet. Det avslöjar synd, och ger helande, förlåtelse och upprättelse!
Christianity is mission-centred because God extends his rule through his gospel word. Guds rike växer när människor hör Ordet. Där talar Jesus, människor tar emot Honom och får nytt liv. Ordet som ger oss evangeliet är alltså nyckeln. Anden talar genom Ordet, så Han skapar liv i oss när vi lyssnar till det. De sammanfattar:
The gospel is a word so the church must be word-centred. The gospel is a missonary word so the church must be mission-centred. Tillämpat på tankarna kring Kyrkans identitet, så är det alltså här vi behöver börja, återvända till Ordet, återupptäcka och på nytt ta till oss evangeliet. Vi behöver gripas av Ordet, men inte hålla det för oss själva utan ge det vidare.

Varför gemenskap?
Chester och Timmis skriver:

We are not saved individually and then choose to join the church as if it were som club or support Group. Christ died for his people and we are saved when by faith we become part of the people for whom Christ died. The story of the Bible is the story of God fullfilling the promise: ”I will take you as my own people, and I will be your God” (Exodus 6:7; Revelation 21:3). If the gospel is to be at the heart of church life and mission, it is equally true that the church is to be at the heart of the gospel life and mission.

Kyrkan, gemenskapen som du blivit en del av genom dopet och tron, är alltså en del av evangeliet. Jesus dör för att skapa ett folk åt sig, en gemenskap, eller som det ibland uttrycks: en familj, bröder och systrar, som Anden länkar samman, så att Han blir den sammanhållande länken. Denna gemenskap utvecklar de undervisningen om, men så här långt räcker det kanske att säga: Den som blir en kristen blir en del av en kristen gemenskap, en församling, detta är nödvändigt!

En vision
En vision av Kyrkan som träder fram genom Chester och Timmis bok är alltså en levande gemenskap av bröder och systrar i Kristus, som lever av Hans Ord och längtar efter att få dela det med varandra och med nya människor!

Kanske kan både dessa punkter vara något för oss att fundera kring idag? Hur kan vi leva i Ordet? Hur kan vi uppmuntra varandra genom Ordet? Hur kan Kyrkans gemenskap bli/vara något vi lever i och av, inte bara en ”fin tanke”?

Båda dessa tankar betyder kanske också att vi måste göra upp med den märkliga tanken: ”Så länge jag får vad jag behöver så är det väl ok”, som ju snarare är en rätt så egoistisk tanke. Evangeliet och den kristna gemenskapen öppnar upp för nya gemenskaper! Vad Herre gör i mitt liv, vad Herren gör i andras liv, vad nya människor kan få betyda och kan få upptäcka i en kristen gemenskap det är i grunden väldigt spännande!

Vad tror ni?