Dag 11: Men Andedopet då?

Jag vill börja med att understryka att jag verkligen tror att den upplevelse som ibland kallas andedop är verklig. Det jag vill betona här, är alltså inte att vi inte ska söka livet i den Helige Ande, eller mer av den Helige Andes närhet och kraft. Tvärtom, jag tror genuint och verkligt att vi behöver be om och söka mer av den Helige Andes liv i oss. Men undervisningen om andedop får en märklig slagsida ibland, som jag menar inte stämmer med vad Bibeln beskriver.

Många termer för samma sak
Vi behöver mer av den Helige Ande, men vi behöver det som en respons på bibelns undervisning, som en respons på ”Låt er uppfyllas av den Helige Ande”. Jag menar att termen andedop, är en av många utbytbara termer: Vi ska bli rustade med kraft när den helige Ande kommer över oss(Apg. 1:8), vi ska bli döpta med Helig Ande och eld(Luk. 3:16), vi uppmanas att låta ossuppfyllas av Anden(Ef. 5:18), vi har fått den Helige Ande utgjuten över oss(1 Kor 12:12), vi har fått den Helige Ande som en pant eller en försmak på ett kommande arv, vi ser fram emot befrielsen i den nya skapelsen genom att den Helige Ande skapat oss nya(Ef. 1:13-14), Anden ger oss ett bad som pånyttföder och förnyar oss (Tit. 3:5).

Det handlar om ett nytt liv tillsammans med Jesus Kristus
Vad är det dessa termer och ord pekar fram emot? Jo de pekar på en och samma sak, nämligen ett nytt liv format av den Helige Ande. Som kristna kan detta hända vid olika tillfällen. Dopet när du var barn(om du är döpt som barn) gav den Helige Ande enligt 1 Tim 3, den Helige Ande ges genom apostlarnas bön och handpåläggning, men det verkar också som att Paulus förutsätter att nådegåvor och tjänst kan förlösas/sättas igång efter att man kommit till tro. Anden ges när vi lyssnar i tro, med under och tecken som följd hävdar han också i Gal 3. Undervisningen om det nya livet som Anden ger sker alltså på flera olika plan samtidigt och då är det viktigt att betona att den Helige Ande verkar i alla dessa områden, Han ger kraft och styrka åt vår inre människa (Ef.3:16), vägleder och pekar på Jesus (Joh 16), verkar genom nådegåvorna (1 Kor 12), bygger en kristen karaktär, det Guds Ord kallar för Andens frukt(Gal 6). Allt detta och mycket mer gör den Helige Ande och ibland slår det ner i oss som en bomb, som ett nytt liv som landar plötsligt, som en helomvändning, men i grund och botten så gäller för alla kristna, även de som inte haft en himlastormande erfarenhet samma sak: I Jesus Kristus, genom tron på Honom, är du en ny skapelse. Paulus skriver i 2 Kor 5:17:

Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit.

Du är Kristi avbild, och du byggs allt mer upp i detta när du lever som kristen. Växer i tillit till Gud, mognar, helgas, präglas, växer i förtroende till Gud och växer i gemenskapen med Honom. Mer och mer får vi då också växa in och förlösas i tjänst för Guds rike och praktiserande av Guds rike.

Det är ett liv förenat med Jesus Kristus, frälst av Honom, friköpt av Honom, och nu gjord levande i Honom. Du lever ett nytt liv, osynligt för världen runtomkring, men för oss som tror det som gör hela skillnaden. Detta är det stora verk som Anden gör i oss. Genom Honom är du om du tror på Jesus Kristus, sammankopplad med Honom, ni är förenade. Det är alltså ett nytt liv. Den Helige Ande plockar ut stenhjärtat ur oss, sätter in ett hjärta av kött och tar själv sin boning i oss! Detta är oerhört stort.

Två uppmaningar:
Som kristna är kallelsen att leva nära Kristus, fyllas av Hans Ande och verka i den kraft Han ger. Låt oss då inte slå oss till ro. Det finns mer att upptäcka, av livet tillsammans med Jesus, av kraften i den Helige Ande, av Guds kraft att befria och göra oss mer lika Honom, av Andens kraft att verka i sin församling. Därför kommer här två uppmaningar:

1. Våga tro och ta Bibelns undervisning om Guds rike på allvar. Livet i den Helige Ande, och Guds förmåga att använda dig är inte låst till dina erfarenheter eller inte, det är istället beroende av att vi litar på Gud, att vi ber om att få bli använda av Jesus, ställer oss till Hans förfogande. Oroa dig inte för erfarenheter du haft eller inte haft, de kommer längs vägen, när vi lyssnar in och lyder! Följ istället Jesus! Vittna om Honom, erbjud dig att be för människor!

2. Be om mer av den Helige Ande, läs din Bibel, lev med din församling! Praktisera tron, våga ropa till Gud i alla möjliga livssituationer, och lita på att Gud hör våra böner, Gud uppfyller sina löften! Han är en God Fader som ger den Helige Ande utan att mäta! Be om en Helige Andes kraft och liv utifrån att Jesus vill ge det! Jesus vill göra det! Jesus vill verka i och genom dig, i och genom oss!

 

One Comment

  1. Lisa Malmqvist

    Du lever ett nytt liv, osynligt för världen runtomkring, men för oss som tror det som gör hela skillnaden. Detta är det stora verk som Anden gör i oss. Genom Honom är du om du tror på Jesus Kristus, sammankopplad med Honom, ni är förenade. Det är alltså ett nytt liv. Den Helige Ande plockar ut stenhjärtat ur oss, sätter in ett hjärta av kött och tar själv sin boning i oss! Detta är oerhört stor.

    Det är ju precis så här. Så många gånger jag har försökt förklara för andra vad det betyder för MIG att leva i Guds Ande.

    Vi satt i bilen och diskuterade detta i går, önskar att jag läst detta innan dess, då hade det varit lättare att förklara. Jättebra skrivet. 🙂

Kommentera