Dag 1: ”Den Helige Andes århundrade”

(null)
Blogg100 är en spännande utmaning. Det betyder att jag ska skriva ett inlägg om dagen i hundra dagar. Det kommer att ge mycket utrymme att skriva om många olika ämnen.
Därför tänker jag i år försöka skriva utifrån några olika ämnen och det första ämnet är: Den karismatiska förnyelsen under 1900talet. Boken ovan handlar om just detta.
Faktum är att 1900talet har varit skådeplatsen för något som bag tror får beskrivas som den största väckelsen i Kyrkans historia.
Boken ovan är skriven av pingstvännen Vinson Synan och är hans personliga vittnesbörd och egna skildring av hur den karismatiska väckelsen uppkom och spreds världen över.

Tre omgångar
Vinson räknar med tre omgångar eller vågor av väckelsen.
1. Pingstundret på Azusa Street med William Seymour som gav upphov till den nutida pingströrelsen och liknande.
2. Den karismatiska förnyelsen i de historiska kyrkorna. En av portalfigurerna här som banade väg för detta var fr Dennis Bennett och den förnyelse som bröt fram i episkopalkyrka i USA och även i andra samfund, exempelvis den romersk-katolska kyrkan.
3. Tredje vågen var en ny rörelse som bröt fram genom exempelvis John Wimber och Vineyardrörelsen.

Dessa rörelser har inga täta gränser mellan sig utan är snarare ett sätt att schematiskt beskriva vad som skedde och ännu sker genom denna rörelse. De olika grenarna av den karismatiska rörelsen räknar idag med runt 590 miljoner människor som omfattas av denna rörelse.

Jag kommer att skriva om olika förgrundsgestalter och företeelser, dels för att beskriva rörelsen, men också för att koppla ihop allt det som sker idag med denna rörelse.
Denna rörelse pågår än idag, och jag hör också ihop med denna rörelse.

Kommentera