In Christ alone

Om Jesus Kristus och honom som korsfäst

Kategori

fastan

Från mig till dig

   Herre, låt min blick flyttas från mig till dig.  Från mina brister till din fullkomlighet. Från mina synder till din försoning i mitt ställe. Från min svaghet till din kraft och makt. Herre Jesus Kristus, ta din boning i… Fortsätt läsa →

Möte med den Helige – Håll trons och bönens lampa brinnande

”När vi nu har en stor överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds Son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte enöverstepräst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har… Fortsätt läsa →

Kristi kropp

Kristi kropp har det handlat om idag i vår församling, på några olika sätt, men kanske framför allt genom Mikael Landgrens föredrag. Vi har haft Kyrksöndag och temat har varit ”Kristi kropp”. På ett sätt tänker jag att den här… Fortsätt läsa →

”När ni fastar”

”När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna, som vanställer sina ansikten för att visa människor att de fastar. Jag säger er sanningen: De har fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj in ditt huvud och… Fortsätt läsa →

Dag #47 Den Heliga veckan

Detta, som vi är i nu är den Heliga veckan. Veckan som den kristna tron kretsar kring, dess hjärta och själ. Egentligen började den redan i söndags, Palmsöndagen, med Jesus som rider in i Jerusalem. Men det verkligt stora ligger… Fortsätt läsa →

Dag #46 Denna världens ”mäktiga män”

Här kommer ett ganska långt stycke ur Lukas 23, om hur Jesus behandlas av dem med makt. Alla de församlade bröt nu upp och förde honom inför Pilatus. Där började de anklaga honom och säga: ”Vi har funnit att den… Fortsätt läsa →

Dag #45 Dömd för den han är

De män som bevakade Jesus hånade honom och slog honom. De höljde över honom och sade: ”Profetera! Vem var det som slog dig?” Och på många andra sätt hånade de honom. När det blev dag, samlades folkets äldste, både överstepräster… Fortsätt läsa →

Dag #44 Lovsång till Honom som kommer i Herrens namn

Följande stycke är avslutningen på dagens evangelieläsning: Då han närmade sig sluttningen av Oljeberget, började hela skaran av lärjungar i sin glädje prisa Gud med hög röst för alla de kraftgärningar som de hade sett: ”Välsignad är han som kommer,… Fortsätt läsa →

Dag #43 En blick säger mer än tusen ord

När Jesus bett färdigt kommer Judas och en folkhop för att gripa Jesus. Medan han ännu talade kom där en folkhop. Han som hette Judas, en av de tolv, ledde dem, och han gick fram till Jesus och kysste honom…. Fortsätt läsa →

Dag #42 Jesu kamp och din kamp

Sedan gick Jesus som vanligt ut till Oljeberget, och hans lärjungar följde honom. När han kom till platsen, sade han till dem: ”Be att ni inte kommer i frestelse.” Och han gick ett stycke ifrån dem, ungefär ett stenkast, och… Fortsätt läsa →

Dag #41 ”När du en gång har omvänt dig…”

Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte skall bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder.” Då sade… Fortsätt läsa →

Dag #40 Sann storhet

Vad är sann storhet? Frågan ställs på sin spets när vi fortsätter läsningen av Passionshistorien enligt Lukas: Men se, den som förråder mig, han har sin hand med mig på bordet. Ty Människosonen går bort som det är bestämt, men… Fortsätt läsa →

Dag #39 Det nya förbundet i mitt blod som utgjuts för er

När stunden var inne, lade han sig till bords, och apostlarna tillsammans med honom. Och han sade till dem: ”Jag har längtat mycket efter att äta detta påskalamm med er, innan mitt lidande börjar. Ty jag säger er att jag… Fortsätt läsa →

Dag #38 förberedelser

Jesus börjar förberedelsen för påskfirandet. Lukas skriver i Luk 22:7-13 Så kom den dag i det osyrade brödets högtid, när påskalammen skulle slaktas. Då sände Jesus i väg Petrus och Johannes och sade: ”Gå och gör i ordning, så att… Fortsätt läsa →

Jesus och Moses

Bara en tanke efter dagens evangelietext i och dagen gammaltestamentliga text: gamla testamentet pekar så tydligt fram mot nya testamentet, också GT predikar Jesus, i bilder/förebilder, som profetior och exempel. Jesus säger så här i Joh 3: Och liksom Mose… Fortsätt läsa →

Dag #37 ”Försonaren”

Idag handlar det om vad Jesus gjort för oss: Försonaren och Frälsaren! Honom sänd Gud till dig för din frälsnings skull! Amen, amen säger jag dig: Det vi vet talar vi, och det vi har sett vittnar vi om, och… Fortsätt läsa →

Dag #35 ”Min själ är som en sömndrucken”

Jag fortsätter på temat Augustinus och bön. En bön om andligt uppvaknande, och det kan bara Gud ge! Min själ är som en sömndrucken, som vill göra ett krafttag för att stiga upp men ändå blir liggande kvar. Grip tag… Fortsätt läsa →

Dag #33 Passion

Det är nåt härligt med fastan. En fantastisk möjlighet att stanna upp inför trons centrum: Det Jesus gör och lider på vägen till korset, på korset och också hans seger och uppståndelse. Här är trons absoluta kärna, Guds Son som… Fortsätt läsa →

Dag #30 att hungra och törsta efter rättfärdighet

Så här låter alternativ ett till Dagens bön för idag, Midfastosöndagen: All godhets Gud, du som ger oss att äta av brödet från himlen, ge oss hunger och törst efter din rättfärdighet, och låt oss leva av din frälsning. Genom… Fortsätt läsa →

Dag #29 ”inte för min skull”

Det är något speciellt med kyrkan. Den finns inte till för sin egen skull. Kyrkan som organisation är inte ett självändamål, tvärtom så är det något utmärkande med kyrkan att hon inte finns till för sin egen skull utan för… Fortsätt läsa →

© 2018 In Christ alone — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑