Dag 11: Men Andedopet då?

Jag vill börja med att understryka att jag verkligen tror att den upplevelse som ibland kallas andedop är verklig. Det jag vill betona här, är alltså inte att vi inte ska söka livet i den Helige Ande, eller mer av den Helige Andes närhet och kraft. Tvärtom, jag tror genuint och verkligt att vi behöver … [Read more…]