Dag #19 Hur lever kyrkan ut gemenskap idag?

Detta är väl egentligen 10000kronorsfrågan. Hur gör vi detta idag? Hur kan detta med att leva i gemenskap, som gemenskap, gestaltas idag? En fråga om förutsättningar! Hur ska kyrkan förhålla sig i det postmoderna samhället? Hur ska församlingen leva? Går det? Ja, det gör det. Egentligen tycker jag det är slående, när man studerar nya … [Read more…]

Dag #15 En inledning och en ny start

Herrens lag är utan brist och vederkvicker själen. Herrens vittnesbörd är fast och gör den enfaldige vis. Herrens befallningar är rätta och ger glädje åt hjärtat. Herrens bud är klart och upplyser ögonen. Herrens fruktan är ren och består för evigt. Herrens rätter är sanning och allesammans är rättfärdiga. Dessa ord inleder Luthers Lilla Katekes, … [Read more…]

Dag #14 ”Detta löfte gäller alla”

”Detta löfte gäller alla” Martin Luthers företal till de olika böckerna i Bibeln har getts ut på svenska. De är tänkta som ett stöd och en inspiration i Bibelläsandet. Här kommer några citat, först om att evangeliet är ett enda och inte bara kan finnas i de fyra evangelierna, Matteus, Markus, Lukas och Johannes, utan … [Read more…]