”Bara Jesus,
bara Jesu kors,
bara Jesu blod,
bara Jesus”

Så sjöng vi med konfirmanderna förra helgen, när det var konfirmationsläger. Och igår läte vi ur Galaterbrevet i Hyssna Kyrka, Paulus uppmaning till de kristna i Galatien att de inte skulle avfalla från Honom som är deras frälsning, då tappar de bort evangeliet. I samma kapitel någon vers tidigare skriver Paulus så här(också en del av gårdagens textläsning):

3Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus, 4som offrade sig för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern, efter vår Guds och faders vilja. 5Hans är härligheten i evigheters evighet, amen.

Det är Jesus, som offrat sig för våra synder, det är Gud Faderns vilja att frälsa oss, det är vad Gud gjort i Jesus som frälser, det är där vi kan bli fria, få nytt liv, få syndernas förlåtelse och den Helige Ande som gåva! Så kom till Jesus, kom till Honom, sök Honom, sök livet med Honom! Det är det som spelar roll, där finns räddningen! Med orden ur Hymn för sökare(för övrigt inspelad i Sätila Kyrka med Glorious):