Påsken handlar ju inte bara om där och då utan också om här och nu, och om framtiden och evigheten. Det är som Luther skriver i Lilla Katekesen i sin förklaring till andra trosartikeln om syftet med Jesu verk: för att du och jag ”skall vara hans egen”, och börja leva under Hans herradöme.

Syftet är alltså gemenskap med oss! Det är vad Jesus vill, och det är lika sant och aktuellt idag som det var den första påsken. Det är också därför lärjungarna får uppdraget och sändningen!

Här kommer Annandag påsks evangelium:
Medan de ännu talade stod han plötsligt mitt ibland dem och hälsade dem: »Frid över er!« De blev rädda, och i sin förskräckelse trodde de att det var en ande de såg. Då sade han: »Varför blir ni skrämda, varför fylls ni av tvivel? Se på mina händer och mina fötter, det är jag och ingen annan. Känn på mig och se på mig, en ande har inte kött och ben, och det kan ni se att jag har.« Och han visade dem sina händer och fötter. Då de av idel glädje och förvåning ännu inte kunde tro, frågade han dem: »Finns det något att äta här?« De räckte honom en bit stekt fisk, och de såg hur han tog den och åt. Han sade till dem: »Detta är vad jag sade till er när jag ännu var hos er, att allt måste uppfyllas som står skrivet om mig i Moses lag, hos profeterna och i psalmerna.« Sedan öppnade han deras sinnen så att de kunde förstå skrifterna. Och han sade till dem: »Detta är alltså vad skriften säger: Messias skall lida och uppstå från de döda på tredje dagen, och syndernas förlåtelse genom omvändelse skall förkunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Ni skall vittna om allt detta. Och jag skall sända er vad min fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden.« (Lukasevangeliet 24:36-49 B2000)

En bön på Annandagen:
Herre, himmelske Fader, vi tackar dig som låtit din Son Jesus Kristus uppenbara sig för lärjungarna sedan han själv uppstått ur graven. Vi ber att du uppenbarar honom för oss genom ditt levande ord. Gör oss till medvandrare på trons väg så att våra hjärtan blir brinnande i oss. Låt oss leva inte bara för oss själva utan för honom som har dött och uppstått. Låt oss få vittna om att han också i dag är den levande Herren. Amen.