Kyrkligt nyår firar vi idag. Det för osökt in tanken på vad det är, detta med den kristna Gudstjänsten. Vi säger varje gång det är gudstjänst, framför allt på söndagen men även under veckorna, att vi firar gudstjänst. Ska man ta till tjusiga termer på latin så kallas den präst som leder nattvardsfirandet för celebrant. Det betyder inte att prästen är en kändis, utan helt enkelt den som leder firandet.

Just idag blir det också tydligt varför vi firar! Vi firar att Jesus Kristus kommer till oss, att Guds egen son älskar oss, anser oss värdefull(we are to die for) och vill ge oss sin frälsning. Detta bygger på att Han en gång kom hit till jorden, att Han en gång för alla har betalat syndens pris!

Läs här vad Matteus skriver om Jesu intåg i Jerusalem, söndagen före Han torterades och dödades:

”När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget, sände Jesus i väg två lärjungar och sade till dem: ”Gå in i byn där framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Ta loss dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er, ska ni svara: Herren behöver dem. Och han ska strax skicka i väg dem.” Detta hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas: Säg till dottern Sion: Se, din kung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna, på en arbetsåsnas föl. Lärjungarna gav sig i väg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem, och han satt upp. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!”

‭‭Matteusevangeliet‬ ‭21:1-9‬ ‭SFB15‬

Jesus rider in i Jerusalem och hyllas som kung. Tänk nu, det är Kungen med stort K som kommer för att rädda sitt folk! Han kom för att dö, på riktigt, läggas i graven och sedan uppväckas av Fadern, uppstå och besegra döden för att jag skulle bli fri. Detta samlas vi kristna varje söndag för att fira och för att pånytt ta emot! ”Jesus dog och uppstod för oss! Vi är frälsta och befriade i Honom!”

Så be till Jesus att du också skulle få finna glädjen i Jesus Kristus och fira den med Hans församling! Med en bön ur Tidebönsboken, just för advent: