De senaste två blogginläggen har handlat om Anta utmaningen, och nu tänkte jag skriva ett till på samma tema. Det är nämligen en upplevelse som jag vill dela med mig av, som inte bara har varit under den här läsningen från början av 1 Mosebok utan även är en generell erfarenhet under de ca 20 år som jag aktivt har läst Bibeln:

Gud läser mig!

Kanske verkar det lite kryptiskt, men det märkliga som sker när jag som kristen läser Bibeln, det är att jag upplever hur Gud talar in i mitt liv genom det Han skrivit, genom det Han sagt till Moses, genom den stora Berättelsen om hur Herren handlar med och i den här världen. 1 Mosebok är alltså inte enbart av akademiskt intresse, inte bara intressant för teologiska diskussioner, utan den är ett verkligt och konkret tilltal från den Allsmäktige Fadern. Jag kan se Guds omsorg, Guds helighet, Guds passion för sin skapelse, eller som det senaste jag läste om Josef, hur hans bröder varit hänsynslösa mot honom, men han kan i detta se Guds mäktiga ledning och handlande. Här kommer Josefs ”tal” till sina bröder när han avslöjar sig själv som Josef(tidigare har de ju bara känt honom som Faraos närmaste man) ur 1 Mos 45:

4 Då sade Josef till dem: ”Kom hit till mig.” När de kom fram sade han: ”Jag är er bror Josef som ni sålde till Egypten. 5 Men var inte bedrövade och sörj inte över att ni sålde mig hit. Det var för att bevara liv som Gud sände mig hit före er. 6 I två år har det nu varit hungersnöd i landet, och det återstår fem år då man varken skall plöja eller skörda. 7 Men Gud sände mig hit före er, för att ni skulle få bli kvar på jorden och för att han skulle hålla er vid liv, till en stor räddning. 8 Det är alltså inte ni som sänt mig hit utan Gud. Han har gjort mig till en fader åt farao och till herre över hela hans hus och till härskare över hela Egyptens land. 9 Skynda er hem till far och säg till honom: Så säger din son Josef: Gud har satt mig till herre över hela Egypten. Kom ner till mig. Dröj inte! 10 Du skall få bo i landet Gosen och vara nära mig, du med dina barn och barnbarn, dina får och din nötboskap och allt som tillhör dig. 11 Ännu återstår det fem hungerår, men jag skall sörja för dig så att varken du eller ditt hus eller någon som tillhör dig skall lida nöd. 12 Ni ser ju med egna ögon, också min bror Benjamin ser det med egna ögon, att det är jag som med egen mun talar till er. 13 Berätta för far om all min härlighet i Egypten och om allt ni har sett. Och skynda er att föra far hit ner.”

Hur är det här? Josef har alltså blivit såld som slav till Egypten av sina egna bröder, har lidit mycket förnedring, har blivit satt i fängelse för saker han inte gjort, och när han avslöjar sig för sina bröder säger han: ”I allt detta handlade Gud”. Jag behöver höra detta, jag behöver växa i Josefs förtröstan på Guds makt, godhet och omsorg, också genom lidandena! Också i nöd och svårigheter. Om du läser detta och livet känns mörkt: Gud har vänt svåra lägen så många gånger! Sök Honom!

20140306-213853.jpg

Guds Ord är levande

Den märkliga och mäktiga erfarenheten av att läsa Bibeln är alltså att Gud talar, och det är inte uppsminkat och tillrättalagt. Människorna som Gud handlar med är vanliga människor av kött och blod, som du och jag. Deras reaktioner kan vi se runtomkring oss idag, deras nöd är verklig nöd. Kunde Gud handla i hungersnöden i Egypten, kunde Han ge Josef uttydningen av Faraos drömmar genom sin Ande, kunde Gud föra sitt släkte fram genom att låta barnlösa kvinnor bli mammor, bedragare bli människor som slöt förbund med Gud och som kunde använda Josefs bröders svek, då kan han verkligen handla med oss idag!

Detta innebär också att ja hör ihop med dem jag läser om, för jag har samme Herre i Jesus Kristus, jag har samma eller i alla fall liknande nöd och jag har samma Gud att tacka för den hjälp Han om och om igen ger!

Och då tänker jag så här: Något av det häftigaste med att läsa Guds Ord, det är hur Gud låter vissa passager liksom lysa upp, eller snarare hugga tag. Då är det Gud som läser mig, Gud själv som talar, som kommer på besök.