Nej, jag planerar inte ”As Christ walks” inläggen att bli en evighetsserie. Tänkte bara dela ett slående exempel ur Apostlagärningarna, på hur de gjorde i praktiken:

42 De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. 43 Och fruktan kom över alla, och många under och tecken gjordes genom apostlarna.

Eftersom att de hade kommit till tro på Jesus och fått del av frälsningen så längtade de efter mer. Längtan efter Jesus är drivkraften framför andra att läsa Bibeln. Jesus Kristus, han som dött och uppstått, vandrar in i våra liv genom sina apostlars undervisning och vittnesbörd. Eller som Lukas beskriver det i början av sitt evangelium, Lukas 1:

1 Många har sammanställt en skildring av de händelser som har fått sin uppfyllelse ibland oss, 2 enligt vad de som redan från början var ögonvittnen och ordets tjänare, har meddelat oss. 3 Sedan jag noga efterforskat allt från början, har jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det för dig, ädle Teofilus, 4 för att du skall veta hur tillförlitlig den undervisning är som du har fått.

Det är ögonvittnena som själva har sett, upplevt och tagit det till sig, som ger det vidare. Och Lukas sammanställer det, för att Teofilus ska kunna tro.
Eller med Johannes ord i 1 Johannesbrevet 1

1 Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid – om Livets Ord är det vi vittnar. 2 Ja, livet uppenbarades, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och uppenbarades för oss. 3 Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni skall ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus. 4 Och detta skriver vi för att vår glädje skall vara fullkomlig.

Eller med samme Johannes ord i hans evangelium, kap 20:30-31

30 Många andra tecken, som inte är nerskrivna i denna bok, gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. 31 Men dessa har blivit nerskrivna, för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att ni genom tron skall ha liv i hans namn.

Bibelns mål är att vi ska kunna möta Jesus. Därför tillber vi inte Bibeln, men vi tar emot det som Guds ord, Herrens ord, som ett tilltal från Honom. Det är ett redskap Gud gett oss för att nå gemenskapen med Honom som är värd att tillbe.