Mitt sista avsnitt om kyrkans framtid för den här gången! Frågan är inte ställd av kyrkan eller någon församling, utan av Jesus.

Framtidstro
Kan kyrkan i Sverige ha någon framtidstro? Det beror på vad vi ställer vår tilltro till. Rakt av kan vi säga: det handlar inte om tilltro till en organisation, eller framtidstro på grund av god statistik. Den kristna kyrkan har verkligen en framtid och ett hopp men det är i Jesus Kristus! Hoppet är att han besegrat synd, djävul och död, att Han har uppstått och lever och att han kallar på oss!

Det är alltså gemenskapen med Jesus Kristus som är vår framtid och vårt hopp! Så frågan är: har vi Jesus, lever vi med Honom? Då finns det framtid, hopp, möjligheter! Bär du detta hopp?

Det viktigaste
Vad är det viktigaste? Det är Jesus, livet med Honom, frälsningen, gemenskapen omkring Honom(läs kyrkan)!

När Jesus har uppstått så utspelar sig följande samtal mellan Jesus och Petrus(som ju tre gånger har förnekat Jesus och sagt:Jag känner inte den mannen).

När de hade ätit sade Jesus till Simon Petrus: »Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör?« Simon svarade: »Ja, herre, du vet att jag har dig kär.« Jesus sade: »För mina lamm på bete.« Och han frågade honom för andra gången: »Simon, Johannes son, älskar du mig?« Simon svarade: »Ja, herre, du vet att jag har dig kär.« Jesus sade: »Var en herde för mina får.« Och han frågade honom för tredje gången: »Simon, Johannes son, har du mig kär?« Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: »Har du mig kär?« och han svarade: »Herre, du vet allt; du vet att jag har dig kär.« Jesus sade: »För mina får på bete. Sannerligen, jag säger dig: när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal skall du sträcka ut dina armar och någon annan skall spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill.« (Så angav han med vad för slags död Petrus skulle förhärliga Gud.) Sedan sade han till honom: »Följ mig!« (Johannesevangeliet 21:15-19 B2000)

Jesus frågar efter Petrus kärlek! ”Älskar du mig?” Frågan är viktig och kallelsen också, för det är detta som ytterst spelar roll! Jesus besegrar synden, besegrat djävulen och besegrat döden! Han ger nytt liv! Han vill att människor ska följa Honom, ta emot livet och älska Honom! Det är Han ”som kallar åt sig ett folk”, frälser, väcker tro, gör oss rättfärdiga inför Fadern, föder oss på nytt genom Anden, gör oss till en kropp, en gemenskap! Storheten ligger i det Han gör för oss! Martin Luther har fångat det på ett lysande sätt i sin förklaring till Andra trosartikeln i den Apostoliska trosbekännelsen:

Jag tror, att Jesus Kristus, sann Gud, född av Fadern i evighet, och tillika sann människa, född av jungfrun Maria, är min Herre. Han har återlöst, förvärvat och vunnit mig, förlorade och fördömda människa, ifrån alla synder, ifrån döden och djävulens våld, inte med guld eller silver, utan med sitt heliga och dyra blod, och med sin oskyldiga pina och död. Han har gjort allt detta för att jag skall tillhöra honom, leva under honom i hans rike och tjäna honom i evig rättfärdighet, oskuld och salighet, liksom han har uppstått från döden, lever och regerar i evighet. Det är visst och sant.

Han är Klippan
Kallelsen är alltså: sök Jesus på nytt! Se Hans makt att frälsa och förvandla dig! Det är dags att avsluta med en bön av Augustinus:

För sent har jag börjat älska dig, oändliga Skönhet, uråldrig som evigheten och evigt ung! För sent har börjat älska dig. Idag, då jag fått skåda en skymt av dig, tillägnar jag dig min kropp och min själ, mitt hjärta och mitt liv, den tid som är, den tid som gått, den tid som skall komma. Allt är ditt, nu och för evigt.

Jesus du är vårt allt, vår framtid och vårt hopp!