Några vidare tankar kring detta med kyrkoåret. Varje år vid den här tiden så betonas ämnesmässigt allvaret i den kristna tron, och då framför allt allvaret inför döden och evigheten, ”evighetsallvaret” som man sa förr.

Detta har egentligen inte ändrats och det jag älskar med de här söndagarna och helgdagarna, det är att de visar för oss hur viktig Jesus är för den kristna tron.

I Uppenbarelseboken 1:17-18 säger Jesus så här till aposteln och evangelisten Johannes:
”Var inte rädd. Jag är den förste och den siste och den som lever. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket. 19Skriv nu ner vad du har sett och vad som är och vad som skall ske härefter.”

Detta är verkligen det kristna hoppet! Jesus har dött och uppstått, verkligen besegrat döden! Därför finns det ett hopp inför evigheten, att Jesus Kristus ska föra oss genom, och att Han som besegrat döden då också ska skapa nya himlar och en ny jord där rättfärdigheten bor!

Utifrån detta kommer alla andra delar av det kristna hoppet: Helande, upprättelse av orättvisor här, återseende av dem som dött i tron etc. Därför är det Jesus gjort för oss så stort och så viktigt!

Här kommer två kollektböner, en för ”Alla helgons dag” och en för ”Alla själars dag”:

Alla helgons dag:

Evige Gud,
Du som salmar helgonens skara, låt deras förebild väcka oss till ett heligt liv,
så att vi inte bara firar deras minne utan också följer dem i tro och goda gärningar.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre, som lever och verkar med dig och den helige Ande, från evighet till evighet. Amen.

Alla själars dag:

Evige Gud, Du som lät Jesus Kristus dö och uppstå
för att han skulle vara Herre över både levande och döda,
ge oss nåd att i tro ta emot honom som vår frälsare, så att vi med honom får gå in i det eviga livet. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Bra böner att be under den här helgen, både som ett mönster för att leva i Jesu efterföljd, tillsammans med alla kristna i alla tider, och att själva vara redo för evigheten, trygga i vem Jesus är och vad Han gjort för oss!