Ska försöka skriva en blogg om dagen under adventstiden. Kanske menar då nån att jag borde skrivit något igårkväll, eftersom första söndagen i advent kyrkligt sett börjar på lördag kl 18:00, men jag nöjer mig så här!

Nytt kyrkoår
Vi har alltså fått fira ett nytt kyrkoår idag. Kyrkans år är uppbyggt kring några huvudstycken i frälsningen och Jesu liv. Följer man kyrkans år så jobbar man sig temamässigt igenom både Bibeln och den kristna trons innehåll.
Idag började vi alltså om från början, och vi gör det med att stanna upp inför Jesu intåg i Jerusalem. Det här stycket i Matteus inleder varje år i kyrkan:

När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus i väg två lärjungar och sade till dem: »Gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något skall ni svara: Herren behöver dem, men han skall strax skicka tillbaka dem.« Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: Säg till dotter Sion: Se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem, och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: » Hosianna Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!« (Matteusevangeliet 21:1-9 B2000)

Jesus rider in. Och genom att Han gör det så visar Han för oss vem Han är. Det är slående: Jesus gör unika anspråk, och hela kyrkans år handlar om Honom, hur Han kommer till oss, i Julens evangelium – Gud med oss, Guds Son som kommit till oss genom jungfrun Maria. Genom Påskens evangelium: Jesus bar våra synder, dog och försonade oss med Gud. Han uppstod för att göra oss rättfärdiga. Pingstens evangelium: Gud nyskapar oss för Jesu skull, genom sin Ande. Han ger oss sin kraft och ledning. Trefaldighetstidens evangelium: Gud – Fadern och Sonen och Anden är verksam idag, bereder ut sitt rike, kallar människor och bygger en ny gemenskap i och genom sin kyrka.

Dagens kollektbön beskriver faktiskt något av detta:

Nådens Gud, du som kommer i din kyrka, uppväck med din kraft våra hjärtan, så att vi med glädje kommer Kristus till mötes och hälsar honom som vår konung. Du som med Sonen och den helige Ande lever och verkar från evighet till evighet. Amen