Här kommer en av morgondagens Bibeltexter: Johannes uppenbarelse kapitel 3, vers 20 – 22 

Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren skall jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Den som segrar skall jag låta sitta hos mig på min tron, liksom jag har segrat och sitter hos min fader på hans tron. Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna!” 

Herren Jesus Kristus kom till sin värld för att kunna komma till oss  idag. Han erbjuder dig sin frälsning, ett liv i gemenskap med Universums konung! Bered väg för Jesus! Ta emot Honom! 

1. Bereden väg för Herran, berg, sjunken, djup, stån opp!Han kommer, han som fjärranvar sedd av fädrens hopp.Rättfärdighetens förste,av Davids hus den störste.Välsignad vare han,som kom i Herrens namn.
2. Guds folk, för dig han träder,en evig konung opp.Strö palmer, bred ut kläder,sjung ditt uppfyllda hopp.Guds löften äro sanna,nu ropa: hosianna!Välsignad vare han,som kom i Herrens namn.
3. Gör dina portar vidaför Herrens härlighet.Se, folken kring dig bidaatt nå din salighet.Kring jordens länder allaskall denna lovsång skalla:Välsignad vare hansom kom i Herrens namn.
4. Ej kommer han med häraroch ej med ståt och prakt,dock ondskan han förfärari all dess stolta makt.Med Andens svärd han strideroch segrar när han lider.Välsignad vare hansom kom i Herrens namn.
5. O folk, från Herren viketi syndig lust och flärd,giv akt, det helga riketej är av denna värld,ej av dess vise funnet,ej av dess hjältar vunnet.Välsignad vare hansom kom i Herrens namn.
6. Den tron som han bestigerär i hans Faders hus.Det välde han invigerär kärlek blott och ljus.Hans lov av späda munnarblott nåd och frid förkunnar.Välsignad vare hansom kom i Herrens namn.