Så här sista dagen av första adventsveckan så är det inte så dumt att sammanfatta innehållet med hjälp av en psalm, psalm 103 i Psalmboken, ”Bered en väg för Herran”:

1. Bereden väg för Herran,
berg, sjunken, djup, stån opp!
Han kommer, han som fjärran
var sedd av fädrens hopp.
Rättfärdighetens förste,
av Davids hus den störste.
Välsignad vare han,
som kom i Herrens namn.

2. Guds folk, för dig han träder,
en evig konung opp.
Strö palmer, bred ut kläder,
sjung ditt uppfyllda hopp.
Guds löften äro sanna,
nu ropa: hosianna!
Välsignad vare han,
som kom i Herrens namn.

3. Gör dina portar vida
för Herrens härlighet.
Se, folken kring dig bida
att nå din salighet.
Kring jordens länder alla
skall denna lovsång skalla:
Välsignad vare han
som kom i Herrens namn.

4. Ej kommer han med härar
och ej med ståt och prakt,
dock ondskan han förfärar
i all dess stolta makt.
Med Andens svärd han strider
och segrar när han lider.
Välsignad vare han
som kom i Herrens namn.

5. O folk, från Herren viket
i syndig lust och flärd,
giv akt, det helga riket
ej är av denna värld,
ej av dess vise funnet,
ej av dess hjältar vunnet.
Välsignad vare han
som kom i Herrens namn.

6. Den tron som han bestiger
är i hans Faders hus.
Det välde han inviger
är kärlek blott och ljus.
Hans lov av späda munnar
blott nåd och frid förkunnar.
Välsignad vare han
som kom i Herrens namn.

I varje vers återkommer strofen: ”Välsignad vare han
som kom i Herrens namn
”.
Den sammanfattar på ett väldigt fint sätt vem Jesus är. Det är Han som kommer i Herrens namn som är den allting handlar om!
Han är den som är Herran som kommer, den störste av Davids hus, värdig ropet Hosianna! Han kommer till oss i enkelhet och svaghet, Han kommer för att dö, men Hans ankomst förvandlar världen för evigt! Han har fört ”liv och oförgänglighet in i ljuset”!

Här kommer några verser från Psaltarpsalmen 118

Öppna för mig rättfärdighetens portar, jag vill gå in genom dem och tacka Herren. Detta är Herrens port, de rättfärdiga går in genom den. Jag tackar dig för att du svarade mig och blev min frälsning. Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta, underbart är det i våra ögon. Detta är den dag som Herren har gjort, låt oss på den jubla och vara glada! O, Herre, fräls! O, Herre, låt allt lyckas väl! Välsignad vare han som kommer i Herrens namn! Vi välsignar er från Herrens hus. Herren är Gud, och han gav oss ljus. Ordna er i högtidsled med lövrika kvistar i händerna fram till altarets horn. Du är min Gud, jag vill tacka dig, min Gud, jag vill upphöja dig. Tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet. (Psaltaren 118:19-29 SFB)

Det här är en beskrivning, långt i förväg vad som sker genom Jesus Kristus:
Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta, underbart är det i våra ögon.

Adventstiden handlar om detta: Jesus hörnstenen att bygga sitt liv på, Han som kommer till oss i Herrens namn!