Det här inlägget är inte ett färdigt svar på rubrikens fråga. Snarare några tankar om hur Jesus och hans närvaro i våra liv kan få komma till uttryck under advent:

1. Fira gudstjänsterna!
Söndagens huvudgudstjänst följer evangelieboken och har väldigt tydliga teman som hjälper oss att fokusera på Jesus och förhoppningsvis också ta emot Honom i våra liv:
Första söndagen – Jesus rider in i Jerusalem och i våra liv.
Andra söndagen – Guds rike är nära
Tredje söndagen – Johannes döparen röjer vägen för Jesus
Fjärde söndagen – Jungfrun Maria föder Guds Son.
Centrala och viktiga teman som hjälper oss att se det stora i Jesu ankomst.
Men även andra gudstjänster som våra församlingars julspel, adventsmässor etc.

2. Bönen
Som kristna är livet i bönen en fantastisk möjlighet, både som enskilda och tillsammans. För den som ber efter tidegärden så har de flesta tidebönsböcker eller tidebönsappen en speciell ordning för advent, och för den som har en psalmbok hemma så finns det bra böner att använd under advent. Det finns också endel böneböcker och Bibeläsningsplaner. Det finns ingen regel, och det är inget krav, men en möjlighet att låta Kristus landa i vår vardag i advent!

3. Traditioner
Det finns massor av traditioner i advent och jul. Adventsljusen, adventsstjärnor, St Nicolaus och St Lucia etc. Ta dem som påminnelser om Jesus, om de som gått före i tron. Jesus är världens ljus, stjärnan tändes vid Jesu födelse. St Nicolaus spred Jesu kärlek. Den som har barn kan också berätta för sina barn var traditionerna kommer ifrån, och berätta evangeliet genom dem.

Återkommer med konkreta förslag och exempel imorgon.