Under morgonens Adventsmässa i Sätila fick jag vara deltagare. Trevligt och viktigt som präst att få fira gudstjänst även när man inte själv tjänstgör.
När jag låg på knä under kommunionen såg jag en bild jag inte sätt innan. Bakom högaltaret, med Kristi ord: Consumatum est(det är fullbordat) finns en väggmålning med Jesus Kristus på korset. Mäktigt att få fira mässa inför både Jesu ord på korset, bilden av Jesus korsfäst och så inskriptionen som Pilatus lätt fäst på korset INRI: Iesus Nasarenos Rex Iudea – Jesus från Nasaret Judarnas konung(vet ej om jag stavat latinet korrekt, och hinner inte kolla upp det).
Samtidigt som jag ser detta så får jag alltså fira mässa: Kristi kropp för dig utgiven – Kristi blod för dig utgjutet!
Mäktigt!