”Små steg” eller ”Konsten att lära sig gå”

De senaste blogginläggen har handlat om att det är Jesus som är den som gör dig och mig kristen. Jag har försökt beskriva det. Men vad händer sedan?

En bild: barnet som lär sig gå

Tänk dig ett barn som lär sig gå. En ny verklighet öppnas upp. Livet var inte bara att ligga på golvet eller i sängen eller sträcka sig efter leksakerna, eller ens att krypa, även om det också tog en framåt. Bara att stå upp, att sträcka ut foten, märka att det bär, försöka ta ett steg till, ramla och börja om. Alla bilder haltar(sic) något, men den beskriver något av det nya som öppnas, men också hur vardagen och livets grundförhållanden byts ut.

Så hur förändrar tron hur jag ser på världen?

Vad är det, andligt sett, att börja ta sina första steg? Ett exempel: kanske har du aldrig bett, men börjar formulera din första bön till Jesus, eller åtminstone den första sedan ”Gud som haver” som barn.

Det är ett samtal och en gemenskap med Gud som du behöver öva dig i och fortsätta med. Ett nytt liv i gemenskap med Jesus, det är ett liv i bön, i att komma nära Gud.

En annan dimension är att upptäcka och börja leva tillsammans med sin kristna syskon i tron. Gudstjänsten, mötet med Gud där, men också stt börja dela livet med församlingen. I detta ligger ofta att vara del av en mindre gemenskap som ber och läser Guds Ord tillsammans. Jag tror att just detta att söka Gud tillsammans, samtala, brottas med Bibeln och be, det är viktigt för vårt andliga liv. Den gemenskapen kan verkligen få betyda oerhört mycket.

Upptäckten av att detta påverkar min vardag spelar också roll. Små steg, små förändringar, i hur jag ser på personer och situationer, men framför allt: tänk att Herren själv är med! Han har lovat att leda oss, när vi ber till Honom, och där öppnar sig en ny dimension på arbetsplatsen, i familjen eller var du än är.

Små steg. Ibland ramlar man, men efterhand så växer ett nytt liv fram. Ibland går det fort, ibland känns det som att det står still, men ändå: ett nytt liv växer fram.

Publicerat i kristen tro, Lärjungaskap, Svenska kyrkan, Teologi | Etiketter , , , , | Lämna en kommentar

Tänk om det hände mig? 

De senaste inläggen på bloggen har handlat om varför jag får kallas kristen. Så vad rör detta mig? Jo det handlar om dig och mig. Det handlar om den Gud som söker dig, längtar efter dig, vill att du ska ta emot. Det handlar om Honom, och det handlar om dig och mig.

För Jesus söker oss. Du kanske inte upplever ditt liv eller din vardag som speciellt andlig, men tänk om detta stämmer, att Gud söker dig?

Jesus berättar en liknelse som en hjälp för oss att förstå hur Han ser på oss, hur Gud längtar, letar och blir glad när Han finner oss.

”Alla tullindrivare och syndare höll sig nära Jesus för att höra honom. Men fariseerna och de skriftlärda kritiserade honom ständigt och sade: ”Den där mannen tar emot syndare och äter med dem.” Då berättade han denna liknelse för dem: ”Om någon av er har hundra får och förlorar ett av dem, lämnar han då inte de nittionio i öknen och går ut efter det förlorade tills han finner det? Och när han har funnit det, blir han glad och lägger det över sina axlar. När han sedan kommer hem, samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: Gläd er med mig! Jag fann mitt förlorade får. Jag säger er: På samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över nittionio rättfärdiga som inte behöver någon omvändelse.”

‭‭Lukasevangeliet‬ ‭15:1-7‬ ‭SFB15.

Så Gud letar efter dig. Kanske har du en färdig bild av var du skulle hamna, hur ditt liv skulle se ut, om Han fick finna dig?

Du måste inte ha den färdiga bilden, veta exakt hur det blir sedan. Men kanske känner du längtan efter Jesus? ”Tänk om det är sant?” Lyssna då på den längtan. Följ den! Det kan börja med något litet och oväntat, en bön att Jesus ska visa sig, en bön om hjälp i nöden, ett gudstjänstbesök när något klack till i ditt hjärta, ett möte med en människa, ett minne av något Gud gjort när du var barn. Jesus söker dig, vänta inte, svara Honom!

Det mötet är värt allt. Nikodemus möte med Jesus på natten, mötet som förändrar allt. Så låt Honom som knackar på ditt hjärtas dörr få komma in och visa att Han verkligen är den gode Herren som har ditt liv i sin hand!‬‬

Publicerat i Bibeln, Evangelikalt, kristen tro, Lärjungaskap, mission, Svenska kyrkan, Teologi | Etiketter , , , , | Lämna en kommentar

Två profetior – det som Jesus syftade på

I de två senaste blogginläggen har det alltså handlat om hur viktig Jesus är för vår tro, här är en länk till förra inlägget. Han är helt nödvändig och det är i och genom Honom som det händer. Ibland kan det då vara viktigt att se på vad Bibeln i sin helhet säger. Jesus talar om att vi måste få ett nytt liv, eftersom vi inte själva kan skapa andligt liv. Här talar då Jesus om uppfyllelsen av vad Gud lovat i det gamla förbundet. Så här kommer nu två citat från två gammaltestamentliga profeter:

Ty jag skall hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. 

Hesekiel 36:24ff

Hesekiel talar om hur Gud ska rädda sitt folk. Sammanhanget handlar i sitt sammanhang om två olika saker parallellt. Dels hur Herren ska föra sitt folk tillbaka från exilen i Babylon, men ännu mer om hur Gud i framtiden ska utgjuta sin Ande över sitt folk. De ska få liv genom Honom själv. När Jesus säger att vi måste bli födda av vatten och Ande, kom då ihåg att Gud själv lovat detta. Jesus är då egentligen löftenas uppfyllelse. Detta är en del av Guds plan, att sammanfatta allt i Jesus Krisus. Det är i gemenskapen med Jesus, som vi får reningen från synden, förlåtelsen, och det nya livet genom den Helige Ande.

Löftet är egentligen omskakande. Anden bodde inte i vem som helst. Kungar, profeter, präster, men inte i var och en. Jesus låter oss se att i Honom går löftet ut till alla människor som vänder sig till Honom, som i tro ber Honom om frälsningen och nåden.

Nästa profetia Är från kapitlet efter men det är en profetia som har ett väldigt talande bildspråk, Hesekiel 37:

1 Herrens hand kom över mig, och genom Herrens Ande fördes jag bort och sattes ner mitt i en dal, som var full med ben. 2 Han förde mig fram bland dem, och se, de låg där i stora mängder utöver dalen, och se, de var alldeles förtorkade. 3 Han sade till mig: ”Du människobarn, kan de här benen få liv igen?” Jag svarade: ”Herre, Herre , du vet det.” 4 Då sade han till mig: ”Profetera över dessa ben och säg till dem: Ni förtorkade ben, hör Herrens ord: 5 Så säger Herren, Herren till dessa ben: Se, jag skall låta ande komma in i er, så att ni får liv. 6 Jag skall fästa senor vid er och låta kött växa ut på er och övertäcka er med hud och ge er ande, så att ni får liv. Och ni skall inse att jag är Herren .” 7 

Jag profeterade som jag hade blivit befalld. Och när jag profeterade hördes ett rassel, och se, det blev ett sorl, och benen kom åter tillsammans, så att det ena benet fogades till det andra. 8 Medan jag såg på, växte senor och kött på dem och de täcktes med hud. Men ännu fanns det ingen ande i dem. 9 

Då sade han till mig: ”Profetera till Anden, ja profetera, du människobarn, och säg till Anden: Så säger Herren, Herren : Kom, du Ande, från de fyra väderstrecken och blås på dessa slagna, så att de får liv.” 10 Och jag profeterade som han hade befallt mig. Då kom Anden in i dem, och de fick liv och reste sig upp på sina fötter, en mycket stor skara. 11 Han sade till mig: ”Du människobarn, dessa ben är hela Israels hus. Se, de säger: Våra ben är förtorkade, vårt hopp är ute, det är slut med oss. 12 Profetera därför och säg till dem: Så säger Herren, Herren : Se, jag skall öppna era gravar och låta er, mitt folk, komma upp ur era gravar och låta er komma till Israels land. 13 Ni skall inse att jag är Herren , när jag öppnar era gravar och för er, mitt folk, upp ur dem. 14 Jag skall låta min Ande komma in i er, så att ni får liv, och jag skall låta er få bo i ert land. Och ni skall inse att jag, Herren , har sagt det, och att jag har gjort det, säger Herren .”

Det är en rätt så kraftfull bild Hesekiel får. Döda ben. Inget liv. De kan själva inte göra någonting. Men för Herren är det inget problem. Herren ger sin profet i uppgift att tala in Guds liv i dem. Bibeln och kyrkans historia är full av exempel där Gud griper in, hjälper människor, räddar när allt hopp tycks vara ute. Kanske kan den här profetian få tala också till oss: Där det bara finns ben där kan Herren Jesus ändå skapa andligt liv. Han är Ordet från Herren. Han kan tala in i ditt liv, in i ditt hjärta. Även fast det är helt torrt. Så ge inte upp, kom till Jesus med ditt liv. Låt Honom, det stora och levande Ordet få tala in i dig!

Publicerat i Bibeln, Evangelikalt, kristen tro, Lärjungaskap, Svenska kyrkan, Teologi | Etiketter , , , , | Lämna en kommentar

”Allting hos Jesus” 

Förra blogginlägget(här finns det), handlade om att jag är kristen på grund av Jesus Kristus. Det är alltså Han som gör mig till en kristen. En lärjunge. Här kommer då del två. 

Jag tänkte att en nyläsning av Johannesevangeliet 3 kanske kan hjälpa oss förstå. Så här kommer några utdrag ur Johannes 3 och några kommentarer.

Ett möte som ändrar allt

”Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus en natt och sade: ”Rabbi, vi vet att du är en lärare som kommer från Gud. Ingen kan göra de tecken som du gör om inte Gud är med honom.””

‭‭Vi börjar med en from persons resa. En farisé som heter Nikodemus. From i egenskap av en som verkligen tog Guds lag på allvar, alltså en farisé. Faktiskt också ”en mäktig man”. Han beskrivs som en av judarnas rådsherrar. Medlem i stora rådet, Sanhedrin.

Nu har han sett något särskilt hos Jesus. Därför kommer han. Han vill komma närmare, undersöka. Här i längtan att söka sig närmre Jesus har den Helige Ande redan börjat jobba med oss. Känner du och jag en längtan efter Jesus?

Här börjar Nikodemus ett möte som inte blev vad han väntat sig.

Jesus trycker på den ömma och avgörande punkten

”Jesus svarade: ”Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.” Nikodemus sade: ”Hur kan en människa bli född när hon är gammal? Hon kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till?” Jesus svarade: ”Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av Anden.””

Tänk om vi var Nikodemus? Kommer till Jesus, vill ge honom erkännande, vill visa att vi räknar med honom och så får vi detta som svar. En fråga att fundera lite på är: var Nikodemus inte framme? Han uttryckte ju att han visste att Jesus kommit från Gud?

Jesu svar visar honom och oss att han inte var framme. Jesus pekar ut att det kristna livet, livet som Jesu lärjunge är något som går djupare än att göra allt rätt. Jesus säger så här i Bergspredikan:

”För jag säger er: Om inte er rättfärdighet går långt över de skriftlärdas och fariseernas, kommer ni aldrig in i himmelriket.” Matt. ‭5:20‬ 

För att citera Rico Tice: ”It’s so utterly inadequate”. Vi är inte ens i närheten av det liv som livet med Gud handlar om. Eller, för att ställa det på sin spets: tror du och jag att vi själva kan skapa Guds liv i oss?

Uttrycket född på nytt visar hur det verkligen inte är något vi kan skapa oss. Barnet föder inte sig själv. Andligt sett måste jag också födas på nytt, av Guds Ande. Han kan göra det jag inte kan. Född av vatten och Ande. Därför är också dopet så viktigt, just för att Herren själv handlar i dopet, i vatten och genom sin helige Ande. Det andliga livet är alltså inget vi tar oss eller övar upp som en teknik. Det är en gåva.

Gåva och kallelse

”Nikodemus frågade: ”Hur kan det gå till?” Jesus svarade: ”Du är Israels lärare. Förstår du inte det här? Jag säger dig sanningen: Vi talar om det vi vet och vittnar om det vi har sett, men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska? Ingen har stigit upp till himlen utom den som kom ner från himlen, Människosonen som är i himlen. Och så som Mose upphöjde ormen i öknen måste Människosonen bli upphöjd, för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin Son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn. Och detta är domen: ljuset kom in i världen, men människorna älskade mörkret mer än ljuset eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lever i sanningen kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud.””

‭‭I detta samtalet mellan Jesus och Nikodemus finns det inte bara en gåva, utan också en kallelse. Nikodemus förstår inte hur detta ska gå till. Jesus säger att Israels lärare borde förstå detta. Varför? Jo för att mönstret i Bibeln är solklart. Gud frälser. Han skapar ett folk, räddar dem och ger dem sina löften. Herren frälser sitt folk. Samma sak gäller här. Och Herrens profeter pekade då ut vägen. Vänd om till Herren. Tro på Honom, lita inte på avgudarna som inte kan hjälpa. Nu visar Jesus: Jag har kommit. Likt kopparormen i öknen, så kommer Jesus att frälsa dem som vänder sig till Honom. Han är Sonen som ger sitt liv. Ljuset som kommer in i världen.

Så var står vi då?

Likt Nikodemus så kan vi komma till Jesus och ha helt andra förväntningar än det som vi möter i Jesus Kristus. Där kommer kallelsen in: tro på Jesus. Han är vår räddning, som hänger på korset och bär ormens gift, bär vår förbannelse, bär all synd, bär domen över vår ondska, för att vi ska kunna ta emot liv och frälsning och börja leva i och av Hans nåd.

Har du inte ställt sig under korset så gör det! Där går vi över från döden till livet.


Publicerat i Bibeln, Evangelikalt, kristen tro, Lärjungaskap, mission, Svenska kyrkan, Teologi | Etiketter , , , , , , | 1 kommentar

”Vad då kristen?” Eller ”Allt vi har i Jesus!”

Vad är det egentligen att vara en kristen? Vad är det egentligen som gör att en människa kristen?

Kanske har du en mental lista? En kristen firar gudstjänst. En kristen ber, och läser Bibeln. En kristen gör goda och fina saker. En kristen missionerar. Eller kanske en kristen människa är snäll?

På många av de här påståendena kan vi säga ja, en kristen firar gudstjänst, ber, läser Bibeln, försöker göra goda gärningar. Men det är inte det egentliga skälet att vi är kristna, tvärt om.

Jag är kristen för att jag tillhör Jesus Kristus

Detta tänker jag är det huvudsakliga svaret. Jag är kristen, inte för att jag gör alla de där sakerna. Men jag försöker göra alla de där sakerna, för att mitt liv tillhör Jesus. Som kristen ingår det att fira gudstjänst, be, läsa Bibeln, göra gott och så vidare, eftersom jag möter Kristus i gudstjänsten, bönen, Guds Ord och så vidare. Jag försöker göra gott eller dela med mig av min tro för att ge vidare det goda jag fått.

Men jag tänkte att det här inlägget skulle handla om mer grundläggande frågor än så, nämligen frågan hur vet jag att jag är en kristen?

Svaret är enkelt, men det är ett svar som jag inte upphör att förundras över. Jag är en kristn för att jag tillhör Jesus Kristus. Hur kan en människa tillhöra Jesus Kristus? Det sker egentligen genom två saker: dopet och tron. Jag är en kristen för att jag döpts till att höra ihop med Jesus. Dopet är en förening med Jesus där jag blir iklädd honom. Jag förenas med honom. Jesus ger kallelsen att gå ut och göra alla folk till lärjungar och det första steget i detta är dopet. Vi döps till ett nytt liv i Jesus Kristus. Därför är detta en viktig del av svaret på frågan: är jag en kristen? Är jag döpt, så har detta grundläggande redan getts. Jag har blivit iklädd Jesu rättfärdighet, jag har blivit ett Guds barn. Allt finns där. Jag har förenats med Jesu död och uppståndelse.

Tänk nu: allt detta är ditt, men du litar inte på det? Du försöker likt den son som stannar hemma i Lukas 15(liknelsen om den förlorade sonen), visa Gud vilket duktigt barn du är och hur värdig just du är att vara barn i Guds hus? Kallelsen som kristen är istället att se att vår plats i kyrkan, i Guds familj, att frälsningens gåva och livet som kristen är nåd. Jag är Guds barn, för att jag döpts till Kristus, och tror på Honom som min herre och frälsare. Han är mitt allt. Han är vad jag behöver. Han ger det som jag inte själv kan ta mig. Förståelsen av livet i allmänhet, och vad det är att vara en kristen, är på det sättet en fråga om vad Jesus gjort, och gör, för mig! Paulus skriver så här om allt vi har i Jesus Kristus, Efesierbrevet‬ ‭1:3-14‬ ‭(SFB15):

”Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen! 

I Jesus har vi all välsignelse i himlen. Jesus Kristus är vår välsignelse från Gud.

Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus, efter sin goda viljas beslut, till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den Älskade. 

I Jesus Kristus är vi utvalda till frälsning, till att vara heliga och fläckfria. I Jesus lever vi alltså ett nytt liv. Vi har ett nytt mål och en ny mening, ett syfte. Gud har visat sin godhet och barmhärtighet.

I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder, tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus, den plan som skulle genomföras när tiden var inne: att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. 

Detta är så mäktigt: i Jesus Kristus, genom att Han dog på korset för våra synder, så är vi friköpta för våra synder.

Det är också i Jesus som vi fÅr se Guds nåd. Att Hn söker upp syndare och frälser dem.

Här ser vi Sonens, Jesu Kristi, storhet. Det finns nåd, till och med för mig, i Jesus.

I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin viljas beslut, för att vi som först har satt vårt hopp till Kristus ska bli till hans ära och pris. 

I Jesus har vi fått del av arvet. Vi har i Jesus hoppet om Himlen, det eviga livet. Därför är Jesus också värd vårt tack, vår lovsång, att våra liv ärar Herren Jesus!

”I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning, i honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige Ande som ett sigill. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv, att hans eget folk ska befrias, till hans ära och pris.”

Genom att vi kommit till tro på Jesus har vi också fått den Helige Ande. Ett sigill, ett förskott, en försmak av den värld som kommer. I Jesus har vi nytt liv, evigt liv och denna fantastiska gåva, Gud själv boende i våra hjärtan.

Livet som Kristen är alltså inget utan Kristus! Han är vårt allt! 

Publicerat i Bibeln, Dop, Evangelikalt, kristen tro, Lärjungaskap, Svenska kyrkan, Teologi | Etiketter , , , | 1 kommentar

”Efter detta” – om domen och livet efter detta

Jag har under semesterveckan bland annat läst boken ”Efter detta” av Stefan Swärd. En lagom tjock semesterbok, men med mycket innehåll. Och viktigt innehåll.

Köp den och läs den!

Vad handlar den om?

”Efter detta” behandlar en del av den kristna tron som provocerar många nutidsmänniskor, nämligen helvetesläran. Eller kanske mer korrekt: läran om den dubbla utgången, alltså att Bibeln i allmänhet och Jesus Kristus i synnerhet lär att en människas tro och liv här i tiden resulterar i hur hon får tillbringa evigheten. Himlen för den som tror på Jesus Kristus som sin frälsare och helvetet för den som inte tro.

Nu är detta varken ett litet eller enkelt ämne. Men i mina ögon så har Swärd lyckats med ett mindre konststycke när han fått med så mycket i en bok av den storleken.

Framför allt så vågar Stefan Swärd lyfta ett stort och viktigt ämne. Många kristna, präster och pastorer inte minst, drar sig för att ta upp och gå i närkamp med vad Bibeln säger om detta, och inte minst vad Jesus själv påstår.

Herren Jesus om domen och vart vi tar vägen sedan

En av de viktigaste påminnelserna för mig var hur mycket Jesus faktiskt talar om helvetet och varnar för helvetet.

Jesus säger exempelvis i Bergspredikan:

”Ni har hört att det är sagt till fäderna: Du ska inte mörda, och Den som mördar är skyldig inför domstolen. Jag säger er: Den som blir vred på sin broder är skyldig inför domstolen, och den som säger ’idiot ’ till sin broder är skyldig inför Rådet, och den som säger ’dåre’ är skyldig och döms till det brinnande Gehenna.”

‭‭Matteusevangeliet‬ ‭5:21-22‬ ‭SFB15‬‬

Och:

”Ni har hört att det är sagt: Du ska inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er: Den som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig! Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna. Och om din högra hand förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig! Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp hamnar i Gehenna.”

‭‭Matteusevangeliet‬ ‭5:27-30‬ ‭SFB15‬‬

Och:

”Gå in genom den trånga porten. Den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.”

‭‭Matteusevangeliet‬ ‭7:13-14‬ ‭SFB15‬‬

Och:

”Inte alla som säger ’Herre, Herre’ till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja. Många ska säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn? Men då ska jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni förbrytare.”

‭‭Matteusevangeliet‬ ‭7:21-23‬ ‭SFB15‬‬

Dessa fyra citat alltså ur bergspredikan. Det är pang på. Jesus predikan här är direkt. ”Det brinnande Gehenna”. ”Gå bort från mig…”. Det är glasklart. Kanske inte enkelt, men klart och tydligt.

Detta är alltså Jesu egna ord. Vad vill Jesus säga? Det är tydligt i Jesu förkunnelse, att Han själv förutsätter möjligheten att alla inte kommer till himlen. 

Egentligen handlar detta om trons absoluta centrum. Jesus frälser dem som tror till evigt liv. Räddar undan förbannelse, synd och död. Kristen tro är bokstavligt talat på liv och död. Evigt liv eller evig död.

Men här visas också Guds enorma kärlek: Jesus, Guds Son väljer att dö för att ge oss en chans. Han utstår helvetets kval. Det han ropar på korset är slående: ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig”.

Jesus har utstått helvetet för att rädda oss därifrån.

Kristna försök att modifiera helvetesläran

Swärd tar också upp två huvudförslag att ”lätta upp” helvetesläran.

Det finns ju en del kritik, som vi kristna ibland duckar för. Exempelvis: ”hur kan en god Gud döma en människa till evig pina i helvetet?”

Dock tror jag att Swärd har rätt. Vi ger inte svar på den frågan genom att påstå saker som varken Bibeln eller de stora huvudfårorna i kristenheten har hävdat.

Universalismen är vanligast som teologisk omformulering. Rob Bell skrev för några år sedan boken ”Love wins”. Guds kärlek kommer att segra. Gud ger ett oändligt antal chanser att komma till Gud efter döden. Ingen kommer lämnas utanför, när de väl fått se Guds enorma kärlek.

Rob Bell hävdar själv att han inte är universalist. Swärd menar att han landar på samma punkt.

Bell får vara ett exempel på en teologisk position som många svenska kristna omfattar, även om det är olika hur mycket det är genomtänkt(likt Bell) eller mer av en omedveten förhoppning och önskan.

Här lyfter jag fram två problem med den position som en universalist intar:

1. Kan Gud verkligen anses vara god och rättfärdig om ”hur vi lever våra liv” egentligen inte spelar roll. Våldtäcktsmän och pedofiler? Krigsförbrytare och mördare?

Egentligen ligger i denna invändning att universalisten nedvärderar synden. Synden spelar egentligen inte så stor roll. Människan omyndigförklaras också. Den som medvetet valt bort Jesus och frälsningen är ändå egentligen kristen. En intellektuell förolämpning mot både muslimen och ateisten. 

Tvärtom ställer den kristna tron och Bibeln fram för oss människor dels att vi är moraliskt ansvariga inför Gud med hur vi levt våra liv, dels att det spelar roll om vi tagit emot erbjudandet om frälsning som Jesus ger oss.

2. Finns det verkligen stöd i källorna för en sån teologisk förståelse? Det korta svaret är nej. Varken Bibeln eller de stora kyrkotraditionerna ger stöd för detta. Tvärtom, som citaten av Jesus Kristus själv visar.

Den andra modifikationen är annihilationsimen. Inte heller den håller måttet. Grundtanken är att Gud dömer till straff, men straffet är utplåning. Det stämmer inte heller medgenomgången av de aktuella Bibelställen.

Kristnas kallelse

Det finns mycket mer att skriva och diskutera. En sista sak att lyfta här är att detta är ett av de viktigaste motiven för kristen mission.

Vi kristna har fått ta emot det eviga livets gåva, och vår uppgift är att kalla människor till omvändelse. Det Jesus gjort, en gång för alla, är ett erbjudande som gäller alla människor. Gud vill vår frälsning.

En spännande bok, som sagt: köp och läs!

Publicerat i Bibeln, Evangelikalt, kristen tro, Lärjungaskap, mission, Svenska kyrkan, Teologi | Etiketter , , , , , , | Lämna en kommentar

#Mittkors – Korset är nödvändigt 

”Mitt kors” kampanjen har väckt rätt stor uppmärksamhet. Liksom reaktionerna på kampanjen. För min del är det främst reaktionerna från olika personer i min egen kyrka som provocerat mig. Kommunikationschef Gunnar Sjöberg menade att det kunde ses som en provokation att uppmana till att bära kors.

Korset är den kristna symbolen framför andra. Ibland som ett krucifix, med Kristus som korsfäst, ibland som ett enkelt kors, ibland som ett ”uppståndelsekors”. Korset är vår symbol, och inget tecken kunde vara bättre för en kristen att bära, både som påminnelse för mig själv, som vittnesbörd för andra och som samhörighet med dem som lider just för sin tro på Jesus Kristus.

Bönegemenskapen Societas Sanctae Trinitatis kors


1. En påminnelse 

Ett kors runt halsen är en påminnelse. Jesus dog för mig.

”Jag har genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son som har älskat mig och utgett sig för mig.”

‭‭Galaterbrevet‬ ‭2:19-20‬ ‭SFB15‬‬

Att vara en kristen det är att vara en person som står under korset. Jesus har dött och uppstått. Det var min synd han dog för att sona. Som kristen är detta beviset på Guds kärlek till mig och hela världen. Jesus Kristus dog på korset, för att frälsa oss. Det var min död Han dog, och när jag dör så är det inte slutet för Jesus Kristus har uppstått och jag ska också uppstå, genom Hans kraft, och leva med Honom.

Korset påminner också om att Jesus kallar mig att följa, ta upp mitt kors. Jesus kallar mig att inte leva bara för mig själv, utan för Herren, i kärlek till Honom, men också i kärlek till människor runtomkring mig.

2. Ett vittnesbörd

Korset är också ett vittnesbörd om vad som är själva huvudsaken i tron. Om någon ser att jag bär ett kors, då ser de själva trons huvudsak. Förhoppningsvis visar vi kristna på detta också i våra ord och handlingar, men påminnelsen är väldigt viktig: Jag vill inte att människor ska upptäcka mig, jag vill att de ska se Jesus och vad Han gjort på korset.

Jesus dog även för den som ännu inte upptäckt det och att få ta emot detta är det största någon kan få. Det är det som Gud skapat oss till. Jag önskar att våra kors och våra ord och våra liv skulle få peka på det stora: Kristus som korsfäst, Guds stora seger.

3. Tillsammans med dem som lider

Ingen symbol kan vara bättre än korset. Där visar den Helige Guden hur gärna Han villa vara med oss syndare. Jesus säger också att har de gjort så med Honom, då kan vi inte vänta oss något annat.

Vi hör ihop genom Jesus Kristus, Han har gjort oss till ett, rivit skiljemuren(Ef.2) och skapat ett folk som tillhör Fadern. Därigenom blir korset också en påminnelse om hur Herren själv svarar på ondskan och djävulskapen i världen.

Korset kanske är provocerande. En stötesten? Ja, och då är det som det ska vara. Den ratade stenen som blivit en hörnsten. Försök inte dölja korset.

Publicerat i Bibeln, kristen tro, kyrkans framtid, Lärjungaskap, Svenska kyrkan, Teologi | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

Gud är Helig


Herren är helig. ”Helig, helig, helig” hör Jesaja lovsången till Herren när han får sin kallelse till profet i Jesaja 6. Israels folk kallas till helighet därför att Herren själv är helig, en kallelse som upprepas för kyrkan i nya testamentet. Petrus skriver att detta gäller oss precis lika mycket idag.När Mose möter Herren i den brinnande busken i Andra Moseboken, så måste han ta av sig om fötterna för platsen där han står är helig mark, eftersom Herren är närvarande där. När Israels folk får offren och tabernaklet så helgas offergåvorna åt Herren och kan sedan inte behandlas hur som helst, eftersom de ha blivit avskilda åt Herren.

Guds helighet är oumbärlig för att förstå vem Han är. Fadern, Sonen och den Helige Ande är helig. Detta är en viktig del av Bibelns undervisning. Gud är helig, varje människa som tror på Honom och är upptagen i Hans förbund får del av Hans helighet. Många av breven i nya testamentet är skrivna till de heliga i den eller den staden. De som blivit helgade, alltså avskilda, för Jesus Kristus och förenade med Honom.
Vad innebär det att Gud är helig?

Det är lätt gjort för människor att inte se Gud som helig. Så vad innebär det att Gud är helig?

För det första så innebär det att Herren själv har rätten att definiera vem Han är. Gud har uppenbarat sig som Helig, som Fadern och Sonen och den Helige Ande, som den ende Sanne och levande Guden. Han uppmanar oss att be till Fadern, att be om och ta emot den Helige Ande, och allt för Jesu, Sonens, skull.

Det andra är just det sista, ”för Jesu skull”. Det är Guds helighet och rättfärdighet och kärlek som visas på korset. När Jesus dör på korset så är det den helige Guden som själv bär denna världens uppror mot Honom, denna världens synd, för att vi ska köpas fria, renas, bli heliga i Honom. Vi tänker kanske inte på den här dimensionen av Guds helighet så ofta. Mose får inte se Guds ansikte för att det är omöjligt att se Herrens ansikte och leva. I Hebreerbrevet beskrivs Guds helighet som en förtärande eld. Det går inte att komma nära Gud på våra egna villkor, därför att vår synd aldrig kan bestå inför Hans helighet. När Johannes möter Jesus i Uppenbarelseboken 1 så ser Johannes Jesus, strålande i all sin makt, och han blir rädd och faller ner inför Jesus. Det är mötet med Guds helighet. Men Jesus går fram till Johannes, ställer honom upp igen och visar honom att Jesus dött och uppstått, och då finns det en väg framåt. Dock är detta viktigt: synden vi bär inom oss gör det omöjligt att möta Gud ansikte mot ansikte? Vill du möta Gud, den Helige, på egna villkor? Gör inte det. Det är därför som korset är vår stora glädje som kristna, för här öppnar Gud vägen hem för dig. Ditt och mitt mål är att få komma hem till Herren. Det är vad vi är skapade för, att få möta Fadern, som fadern i berättelsen om den förlorade sonen som kommer hem. Genom Jesu död på korset är nu detta möjligt. Det är inte Guds helighet som är problemet, utan synden och ondskan. Men Jesus bär den, betalar priset för den, dör för den och gör alla som döps och tror på Honom rättfärdiga, heliga och rena. Därför får också den som kommit till tro på Jesus själv ta emot den Helige Ande. Den Helige Guden flyttar in, genom sin Ande i våra hjärtan.
”Nämn mig Jesus, han är livet!”

Det är något särskilt med att Herren är helig. Det finns en dragningskraft i det. När Mose ser den brinnande busken så dras han till den. Elden brinner men busken brinner inte upp, och så talar Jesus. Eller läs Lukas 15:1. Vad händer när Jesus, Guds Son, vandrar på jorden? Vem dras till Honom?

Guds helighet är skrämmande, en förtärande eld, och samtidigt, så dras vi till Honom, längtar, vill möta Honom.

Känner du den längtan? Det är den Helige Ande som vill föra dig till Jesus. I Uppenbarelseboken så leder lovsången i Upp 4 till Gud som helig vidare till lovsången av Lammet, Jesus Guds offerlamm. Det finns ingen kristen tro, inget evigt liv, ingen frälsning och ingen förlåtelse utan Jesus Kristus, utan vad Han gjort för oss. Börjar du upptäcka Guds helighet? Sök då Jesus, sök frälsningen och livet i Honom. Det är då vi också kan stämma in i skaran som lovsjunger både Gud som är helig, och Lammet som är värdigt!

Känner du att Guds helighet är skrämmande? Också det är Gud som verkar i dig. Guds Ande vill visa för oss att vi inte kan stå på egna ben, att vi inte kan komma inför Herren på egna villkor, utan Jesus och det Jesus gjort för oss på korset. Detta är alltså Fadern som pekar ut för oss: här är vägen, frälsningen, livet tillsammans med mig. Ta emot det!

Paulus skriver i 2 Kor 5:

11 Vi vet alltså vad det är att frukta Herren, och därför försöker vi vinna människor. För Gud är det uppenbart hurdana vi är, och jag hoppas att det också är uppenbart för era samveten. 12 Vi vill inte rekommendera oss själva igen inför er, bara ge er tillfälle att vara stolta över oss. Då har ni något att svara dem som skryter med det yttre och inte med det som finns i hjärtat. 13 Har vi varit från våra sinnen, så var det för Gud. Är vi sansade och samlade, så är det för er.

14 Kristi kärlek driver oss , för vi är övertygade om att en har dött för alla, och därför har alla dött. 15 Och han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem. 

16 Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi har känt Kristus på ett ytligt sätt, känner vi honom inte så längre.

17 Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. 18 Och allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. 19 Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott oss försoningens ord.

20 Vi är alltså sändebud för Kristus, och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag: låt försona er med Gud! 21 Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe, för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud .

Guds kärlek och Guds helighet samverkar på korset. Och det handlar om oss. Det handlar om frälsning, nytt liv och en ny kallelse! Detta är det enda sättet för en människa att närma sig Gud. Inga andra vägar fungerar. Det Jesus har gjort är nämligen precis så stort. Den Gud som själv är helig, sänder sin Son, precis lika helig och lika mycket Gud. Han som överhuvudtaget inte hade något ont eller någon synd i sig blir på korset ett med synden, fördöms och förbannas och lider bokstavligen helvetets kval för vår skuld. Kan du se nu att det inte finns någon annan väg, för ingen har gjort något som ens kommer i närheten av detta.

Därför kan vi som kristna inte hålla med den som påstår att alla religioner går lika bra, eller att man helst inte ska ha någon tro alls. Det Jesus har gjort, den Han är, är utan jämförelse. När vi har undersökt och sett vem Jesus är och därmed vem Gud är, då kan inget annat stå sig i jämförelse. Jesus är mitt liv, min glädje, mitt hopp, min framtid, för Han har återfört mig och försonat mig med sin himmelske Fader, gett mig sin Ande och ett nytt liv!

Paulus skriver i Galaterbrevet 2:

19 Jag har genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, 20 och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son som har älskat mig och utgett sig för mig. 21 Jag förkastar inte Guds nåd. För om rättfärdighet kunde nås genom lagen, då hade Kristus dött förgäves.”

Den som har böjt knä inför Jesus Kristus och tagit emot nytt liv från Honom är nu verkligen en ny skapelse. Där börjar också kallelsen att leva efter Guds vilja, i kraft av Hans Ord, i kamp mot det i mig själv som inte hör Kristus till. 
En bön för oss alla, och särskilt för dig som inte försonats med Herren än:

Käre Fader, helige Gud, tack att du inte lämnat oss ensamma och faderlösa. Tack att du sänt oss din ende Son, att han burit våra synder och försonat oss med dig. Nu ber jag dig: förlåt mig min synd, rena mg för Jesu Kristi skull och ge mig nytt liv genom din Helige Ande. I Jesu namn. Amen.

Publicerat i Bibeln, Evangelikalt, kristen tro, Lärjungaskap, mission, Teologi | Etiketter , , , , | Lämna en kommentar

Spontanremiss – så här tänkte jag

Jag publicerar här min spontanremiss över Kyrkohandboksförslaget för Svenska kyrkan. Det är ett lite längre och kanske också ”tyngre” inlägg. Jag hoppas att det i vilket fall kan vara spännande läsning för någon.

Spontanremiss angående
Svenska Kyrkans utredningar 2016:1 Förslag Kyrkohandbok för Svenska Kyrkan del 1

Jag vill härmed som präst, i Göteborgsstift och Hyssna församling, båda delar av Svenska kyrkan, lämna en spontanremiss på förslaget till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan. Gudstjänstens förnyelse är ett viktigt och stort ämne och arbetet med en ny Kyrkohandbok är därmed av största vikt för våra församlingar.
Som präst är kyrkans gudstjänster huvuduppgiften i mötet med församlingen, i kallelsen att vara en herde för församlingen och att ta det ansvar som givits i prästvigningen.
Det är utifrån denna roll som gudstjänstledare/liturg och predikant som jag skriver denna remiss.

Några grundläggande problem som inte blivit lösta
Min första invändning mot SKU 2016:1 är att den inte på ett tillfredställande sätt ger uttryck för trons innehåll så som det är oss givet i vår kyrkas bekännelse.
Kyrkans gudstjänstliv är det främsta uttrycket för kyrkans tro. I den första paragrafen i Kyrkoordningen heter det:
Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära, som gestaltas i gudstjänst och liv, är grundad i Guds heliga ord, såsom det är givet i Gamla och Nya testamentets profetiska och apostoliska skrifter, är sammanfattad i den apostoliska, den nicenska och den athanasianska trosbekännelsen samt i den oförändrade augsburgska bekännelsen av år 1530, är bejakad och erkänd i Uppsala mötes beslut år 1593, är förklarad och kommenterad i Konkordieboken samt i andra av Svenska kyrkan bejakade dokument.

Kyrkans tro bekännelse och lära gestaltas i gudstjänst och liv. Den lära som uttrycks är först och främst grundad i Guds Ord, sedan sammanfattad i de tre stora trosbekännelserna, samt den augsburgska trosbekännelsen av år 1530.
Gudstjänsten ska ta sitt uttryck i och utgå från Guds Ord och kyrkans bekännelse.
Jag menar att den rimliga slutsatsen av detta inte i första hand kan vara språkliga eller musikaliska utan teologiska. Vår kyrkas gudstjänster, som är ett gestaltande av tron, bekännelsen och läran, måste alltså på ett tydligt och konkret sätt uttrycka den tro som vi tagit emot från tidigare generationer kristna och ska ge vidare till kommande generationer. Görs inte detta i förslaget? Nej, nivån är som bäst ojämn. Några exempel: Momentet Gloria och Laudamus – Lovsången 1-9. Det klassiska liturgiska mönstret i detta moment har varit att vi tillber Fadern och Sonen och den Helige Ande. Poängen är inte att det inte går att vid något tillfälle använda andra ord eller formuleringar, utan att kyrkan tappar något av sin identitet när de här tydliga teologiskt genomarbetade formuleringarna försvagas. ”Lovad vare vår Skapare, lovad vare Gud”(Lovsång 7:C1) är inte ”fel”. Fadern är Skaparen. Men vi kristna undanhålls det namn som Fadern fått av Jesus, exempelvis som Jesus säger i bönsöndagens evangelium från Lukas 11: ”När ni ber ska ni säga: Fader…”. Eller att både lovsången 8 och 9 undviker att tilltala Gud som Fadern, Sonen och Anden, och inte heller i någon annan form än ”Du” eller ”Din”. Det försvagar, eller till och med tar bort något av vad kyrkan bekänner och lär. Detta har aldrig varit kyrkans eget påfund, utan grundar sig i Guds eget Ord, och är starkt förankrat i kyrkans tradition. Andra exempel på samma fenomen är det diffusa ”I Guds, den treeniges namn” eller inledningsorden 5, 6, 7 och 10 som snarare signalerar vaghet och otydlighet om vem Gud är. Vi behöver som kyrka inte skämmas för hur Fadern har valt att uppenbara sig själv, eller hur både Guds Ord och Kyrkans tradition tilltalat Gud, som Herre samt som Fadern och Sonen och den Helige Ande.
Ett försvagat språk vad gäller teologin gör det inte lättare att närma sig Honom som är vägen, sanningen och livet, som ensam är vägen till Fadern. Det finns material att tillgå, både i Artos och Noterias missalen, och i Christer Palmblads förslag till ny mässordning: http://kyrkligdokumentation.nu/pahlmblad1014.pdf
Poängen är alltså inte att vi inte ska revidera våra gudstjänster, men SKU 2016:1 håller inte.

Min andra invändning är teologisk inkonsekvens i dokumentet. Nattvardsbönerna är ett gott exempel. De följer inte konsekvent det mönster som exempelvis återfinns i ekumenisk forksning, BEMdokumentet och den praxis som numera används rätt så brett i kristenheten. Förutom instiftelseorden så borde momenten anamnes, epikles över gåvorna, epikles över församlingen och avslutande doxologi vara en god mall att följa. På det sättet kan man känna ingen sig inte i att momentet alltid heter samma, utan i att det de facto har ett gemensamt innehåll. Bön till Fadern utifrån vad Jesus gjort för oss, bön om Andens välsignelse över brödet och vinet, instiftelseordens läsande, bön om Andens närvaro i dem som tar emot brödet och vinet och en avslutande lovsägelse till Gud. Samma inkonsekvens återfinns i inledningsorden: En kristen Gudstjänst vore naturligt att öppna i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn, och sedan uppmana församlingen att i bön och omvändelse söka den Gud som först tagit kontakt med oss. Att vi utifrån SKU 2016:1 kan öppna gudstjänsten på så många olika sätt skapar snarare förvirring. Dessa exempel återfinns på allt för många platser. Jag menar att förslaget också utifrån detta måste arbetas om från grunden.

Min tredje invändning mot förslaget är att det finns en rädsla eller ett felaktigt problematiserande av allmängiltigt kristet tankegods. Jag tolkar detta som en rädsla för att kyrkan ska uppfattas som gammeldags och fördömande. Detta är ett logiskt felslut. En kyrka som ”inte tror på sitt eget budskap” kan inte förnyas. Snarare behöver teologin tydliggöras. Synden skiljer oss från Herren, inte vårt dåliga samvete. Gud är kärlek, men också helig och dömer synden. Fadern sänder Sonen för att själv bära vårt straff och köpa oss fria. Den Helige Ande ges till oss som Guds svar på vår bön. Jämför igen med evangelieläsningen ur Lukas 11 på Bönsöndagen.
Det handlar alltså inte om att ”skapa en känsla av ett religiöst möte” utan om ett levande möte med den Levande, Helige Guden, som är kärlek och som själv frälser oss. Den storheten går förlorad med formuleringar som inte tillräckligt lyckas uttrycka detta utan riskerar att göra kyrkans gudstjänster intetsägande.
Likadant är det med de teologiska bedömningarna på de olika momenten. Varför inte behålla använda och beprövade termer? Kristusropet är väl det tydligaste, men det gäller egentligen allt från syndabekännelse till prefationen eller dagens bön(enligt evangeliebokens nya term). Detta blir en kyrkans inre sekularisering, där vi tappar vårt eget språk och vår egen självförståelse av vad vi gör. Ska termerna bytas så vore det bättre att byta ut dem mot de latinska, där de åtminstone kan kännas igen i förhållande till andra kyrkor internationellt.

Min fjärde invändning handlar om språkets utformning. Jag upplever det som att språket blir för banalt. Helighet får inte förväxlas med stelhet. Men detta att den Helige Guden inte ryms i himlarnas himmel får inte tappas bort. Språket behöver en viss kärvhet för att vara slitstarkt, för att hålla år ut och år in, söndag efter söndag, till och med ”Familjegudstjänst” efter ”Familjegudstjänst” även om det inte heter så i det nya förslaget. Tänk om barnperspektivet inte alls uppfylls av att ta bort den här dimensionen i språket, utan snarast får motsatt effekt? Svenska vitterhetsakademins remissvar understryker dessa svagheter, både på teologisk och rent praktisk språklig grund.

Min femte invändning gäller riktningen i gudstjänsten. Serie e kan få utgöra exemplet. I Agnus Dei så beskrivs altaret som vårt bord, där Jesus möter oss. I Benedikamus lovsjungs ”Gud mitt ibland oss”. Det är inte på något sätt fel, men det är en fokusförskjutning. Risken för inomvärldslighet i gudstjänstfirandet kan med SKU 2016:1 bli ett problem. I Bibeln är ju inte detta perspektiv huvudsakligt. Det är ett resultat av inkarnationen, att Guds Son blir en av oss för att dö för våra synder, och att Han lovar oss att sända en annan Hjälpare, den Helige Ande. Delaktighet sker inte genom att fokusera på oss, utan genom att vi gemensamt tillber Gud och får medverka i gudstjänsten, med de gåvor Gud lagt ned i oss.
Poängen är här att den grundlägganderiktningen i Gudstjänsten är att vi får samlas inför Fadern och Sonen och den Helige Ande, på Hans initiativ, för att i Jesu namn lovsjunga, tillbe, ta emot och lyssna. Den grundläggande riktningen i en kristen gudstjänst är att Jesus ger oss av sitt liv, i dopets förening med Honom, i syndernas förlåtelse, i Ordet, i nattvardens sakrament, i lovsång och tillbedjan. Risken med förskjutningen från Jesus till oss, är att vi tappar fokus och då också går miste om något avgudstjänstens kraft.

Min sjätte invändning har med de olika kyrkliga handlingarna att göra. Om vi börjar med dopgudstjänsten, s finner jag det märkligt att så få av de olika teologiska teman som återfinns i Biskopsbrevet om dopet som kom för några år sedan finns med i de olika alternativen till dopordningen. Dopets rikedom, så som det beskrivs i Guds Ord, bör få komma fram i sin helhet. Vi måste inte utgå från att alla som kommer till dopet är totalt okunniga om det Bibliska språket, och vi måste heller inte utgå från att även om de är okunniga om det den kristna trons innehåll, de för den sakens skull inte är mottagliga för de olika uttryck som Bibeln ger oss.
Det är också ett felslut att tro att Guds Ords undervisning om synden är så anstötlig att den måste tonas ned. Förslaget till alternativ formulering om Befrielsebönen bör strykas. Att tala om världens brustenhet blir inte ett förtydligande av den kristna trons innehåll, och barnet undantas en viktig bön om Guds befrielse och beskydd från ondskan. Kjell Pettersons fina bok, ”Döpt i vatten och Ande” borde också tas med i arbetet på ett tydligare sätt.
Frågan i konfirmationsgudstjänsten har också fått en mycket märklig placering i inledningen av gudstjänsten. Det är långt mycket rimligare att frågan står tillsammans med trosbekännelsen, liksom frågan till föräldrarna vid dopet.
Vigselordningen är också problematisk i att den inte utgår från att äktenskapet mellan man och kvinna är det normala. Den överväldigande majoriteten av vigslar i Svenska kyrkan är just mellan en man och en kvinna. Det är också problematiskt att den klassiska äktenskapssynen, som ju har lovats plats i Svenska kyrkan, inte har något fullgott alternativ i vigselordningen.

Förslag till åtgärder
Jag menar att förslaget i sin helhet år för svagt, rörigt och osammanhängande. De teologiska bristerna är för omfattande. Därför bör förslaget i sin helhet avslås.
Processen behöver börjas om. Nya direktiv behöver arbetas fram. Enheten och igenkänningen i gudstjänsten bör vara en enhet i tro, bekännelse och lära, alltså: att vi som firar gudstjänst i Svenska kyrkans olika församlingar, och andra sammanhang som använder eller följer Kyrkohandboken, där kan känna igen den tro som ”en gång för alla överlämnats åt de heliga” för att tala med Judasbrevet. Den teologiska grunprincipen bör råda att kristen gudstjänst är fokuserad på vem Gud är, uppenbarad som Fadern, Sonen och den Helige Ande och utifrån bekännelsen till Jesus Kristus som Herre. Delaktighet i gudstjänsten och mottagande av det Gud ger i gudstjänsten är inga motsatser, tvärt om.
Förslaget bör alltså i sin helhet avslås, och processen börjas om.

Hyssna 2016-05-13

Johan Danz, präst i Hyssna församling, Göteborgs stift.

Publicerat i gudstjänst, kristen tro, kyrkans framtid, Lärjungaskap, Lovsång, Svenska kyrkan, Teologi | Etiketter , , , | 1 kommentar

Och förslaget till Kyrkohandbok en gång till

Varför blir jag inte nöjd med det nya förslaget till Kyrkohandbok? Jag är ledsen att säga det, men jag tycker inte det är bra. Övertygelsen är både teologisk och praktisk. Det är min övertygelse att de två: Sanningen om Gud, som teologin arbetar med och detta att praktiskt närma sig Gud, sammanfaller. De hör ihop. Det går alltså inte att tala om bön om förlåtelse/syndabekännelse och hur det fungerar i praktiken utan att, just i praktiken göra teologiska ställningstaganden, och agera utifrån teologiska övertygelser.

Förra inlägget på denna bloggen var ett försök att förklara vad som är syftet med kristen gudstjänst. Poängen med att samlas till Gudstjänst utgår egentligen inte från ett mänskligt behov i kristen teologi, utan från Guds kallelse. Gud kallar till sig ett folk, Herren griper in i människors liv, Jesus Kristus offrar sig, och vi blir mottagare av detta som Han gjort. Och Jesus fortsätter att kalla oss till sig. Han drar oss närmare.

Det är ett ”heligt möte”, en kallelse att upptäcka någonting som inte finns i min vardag. En kallelse att göra samma upptäckt som Moses när han ser den brinnande busken och hör Gud säga: ”Ta av dig skorna. Platsen där du står är helig mark.”. Gud är Helig. Han är per definition inte som vi. Han är annorlunda. Mötet med Gud kan aldrig bli banalt. Det kan vara enkelt. Det kan till och med vara rörigt. Men banalt?

En teologisk kapitulation
Vad menar jag då med banalt? Jo, jag menar nog faktiskt att Kyrkohandboken är en teologisk kapitulation. Ett undvikande av att göra grundarbetet. Inte ett förenklande, för ibland behöver gudstjänsterna i en församling vara enkla. Utan en banalisering. Mötet med den Helige är livsförvandlande. Det krävs inte många sidors Bibelläsning för att se det. Herren verkar i vardagen. Han verkar i situationer som människor nog inte uppfattar som andliga. Mose mötte Gud i den brinnande busken, mitt i sitt hårda vardagsarbete. Han vaktarfåren, och där visar sig Gud. Men riktningen på Moses liv ändrades radikalt, på grund av vem Herren är och vad Han kallar oss att göra.

En kristen gudstjänst behöver därför en nyfikenhet, eller en längtan efter Gud, sådan Han är. Sådan Han själv visar sig. Våra gudstjänster är på det sättet inte våra. De är Guds, för det är så att säga Han som stämmer möte med oss, inte tvärt om. Eller med söndagens evangelium ur Johannes 15:16

16Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består, och då skall Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn.

Det börjar inte med oss utan med Jesus. Och fokus för våra gudstjänster bör då vara: Vad säger Jesus om oss människor? Vad är Hans budskap till oss människor? Hur kan vi våga dra nära Honom? Hur kan Han få möta oss, forma oss, prägla oss? Då måste Guds anspråk i Bibeln, vem Han själv presenterar sig som stå i centrum. Den Gud som är Helig och som uppenbarar sig för profeten Jesaja så att hans reaktion är ”Vem mig jag förgås!” Eller som när Jesus möter aposteln Johannes i Uppenbarelsebokens första kapitel och Johannes kastar sig ner på marken:

17När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Och han lade sin högra hand på mig och sade: ”Var inte rädd. Jag är den förste och den siste 18och den som lever. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket.

Mötet med Gud är både skrämmande och fascinerande. Det skaver, men jag längtar efter mer. Liturgiska texter ska alltså inte vara allmänna inomvärldsliga formuleringar om hur vi människor har det inför Gud. Det är en teologisk kapitulation. Det är att vi inte gör det vi kallas till av Jesus, det gör inte Honom rättvisa. Snarare ställs vi i kristen gudstjänst inför Honom som skapar universum, Honom som varje levande varelse ska stå till svars inför! Honom som har rätt att utkräva våra liv, men som istället ger sitt liv för oss. Joh 8: Inte heller jag dömer dig! Jag som har rätt till det, jag som kan. Gå! Synda inte mer, du är friköpt! Evangeliets förvandlande kraft måste få bli synlig! Detta sker inte genom att ge upp Jesu ord, att Gud är Fadern, eller den urkristna bekännelsen att Jesus är Herren, för vilken alla knän ska böjas och all tungor bekänna att Han är just detta.

Tänk om det är tvärt om!
Det är just det skarpa mötet med Gud som förvandlar oss. Det särskilda, det som Herren själv har talat och som förväntar, nästan kräver ett gensvar. Det är bönen om förbarmande, tilltalet och uppmaningen till tillbedjan, det är att ställas inför Guds Ord, och att stå öga mot öga med syndens problem, mitt problem och Guds underbara lösning som befriar, ger liv och kraft. Det skapar just förundran och längtan efter mer! Som kristna är vi verkligen beroende.

Min uppmaning i handboksarbetet är därför: Tänk om det är tvärtom: Det är inte genom att förminska eller neutralisera synden som människor ser Jesu storhet och ger Honom ära och lovsång, det är genom att gripas av hur stort det är att Han, den Helige Gudens enfödde Son dog för oss. Övergiven av Fadern. Förbannad av Gud. Där kommer den förvandlande kraften. Lyssna på Paulus i 2 Kor 5:

16Därför bedömer jag inte längre någon på människors vis. Och om jag också har uppfattat Kristus på det sättet, så gör jag det inte nu längre. 17Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. 18Allt detta har sitt upphov i Gud, som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst. 19Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus: han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser, och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. 20Jag är alltså Kristi sändebud, och Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar: låt försona er med Gud. 21Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, för att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet.

Det fyller mig med förundran. Neutralisera inte, fördjupa. Så här står det i inledningsord 5 till försökshandboken: ”Gud är här. Du är här. Jag är här. Vi är här tillsammans.”

Jag är ledsen, men det funkar inte. Kanske är det inte tänkt att användas som en inledning till en syndabekännelse? Jag vet inte. Det är också ett av problemen. En handbok ska inte vara en minsta gemensamma nämnare. Den ska kalla oss in i ett heligt möte med en helig Gud.

Missförstå inte detta. Många, tror jag, idag blandar ihop helighet och stelhet. Inget kunde vara med främmande. Helighet och stelhet har inget med varandra att göra. Helighet och vördnad däremot, helighet och tillbedjan, ja till och med glädje. Men inte stelhet. Poängen är alltså att jag vill att Kyrkohandboken ska leda oss in i och genomgående handla om ett heligt möte med och en glädjefull tillbedjan av Jesus Kristus! Något är heller inte bra bara för att det är gammal. Däremot är det en fråga om innehåll, sanning, helighet och framför allt vad som är källan till det.

I företalet till Tidebönsboken så beskrivs detta att ”be med psaltarens ord”, som en slags kristen hemspråksundervisning. Det är, men ar jag, ett rimligt sätt att prata också om Kyrkans gudstjänster. De är en kristen hemspråksundervisning. Vägen till en kristen fördjupning går alltså inte genom att ta bort allt som idag kan vara stötande, exempelvis tanken på att Gud har talat genom sitt Ord(som i acklamationen ”Så lyder Bibelns ord” jämfört med ”Så lyder Herrens Ord”), eller i att vi, på Jesu befallning kallar Gud för Fader. Att Fadern är Herren, liksom Sonen och den Helige Ande. Eller att synden faktiskt, i vår relation till Gud är vårt allra mest grundläggande problem, som ju faktiskt driver Jesus till att dö i syndares ställe. Upptäckten att fira en liturgisk Gudstjänst är ju att upptäcka både det själavårdande i att få bekänna min synd inför Gud, men också att få upptäcka och ta emot befrielsen i Orden ”på Jesu Kristi uppdrag säger jag dig, dina synder är dig förlåtna”! Eller att få be till Herren Jesus Kristus, som blivit människa ”Herre, förbarma dig!” Eller att få lovsjunga Fadern och Sonen och den Helige Ande, eller att få lyssna till Guds Ord, som tilltal till från Herren till mig, eller att på Jesu kallelse söka ”Honom som kommer i Herrens namn” till oss i nattvarden.

What if?
Tänk då om det är så att både upptäckten av allt detta, men också det skavande som uppstår när jag just nu har svårt med någon del i detta, ändå är med i en gudstjänst där detta bes och bekänns, där Jesus tilltal ändå får en möjlighet att forma och ändra på mig? Gudstjänsten måste få innehålla svårare formuleringar. För många idag är det problematiskt att Jesus offrade sig på korset för att försona världens synder. Men det är ju ett av huvudmotiven, i beredelsen och inte minst i mässan, när vi sjunger ”O Guds Lamm” som tar bort min och hela världens synder. Ska vi ta bort det för att det skaver hos människor? Tar vi inte bort ”evangeliets anstöt” då? Det där som tvingar mig att se min synd och mitt behov av Jesus Kristus som min Herre och Frälsare? Mitt totala behov av Honom för mitt liv som kristen och som människa? Anyone? Och vad händer när människor försöker ta bort det här? Ska vi verkligen närma oss Gud på någon annan grund än den som Han har lagt? Utifrån ett förändrat och försvagat budskap?

Nej. Jag tror inte det, vilket jag gissar att du säkert redan förstått. Det är Guds handlande som är i fokus, eller behöver få vara det i våra liv och i våra församlingar om det inte redan är det. Det är inte förändringen i sig som är problemet utan, vilka förändringar som görs. Om vi tänker efter så finns det alternativ. Tänk om vi kunde göra ett litet stopp i processen? Kanske hade en period av bön och fasta, funderande och förnyad Bibelläsning varit en bra start? Ett samråd med de växande lutherska kyrkorna i Afrika kanske? Jag tror inte att det finns ”en enkel och rak väg” i det här fallet. Det finns goda alternativ, där vi har mycket att lära. Goda alternativ där både Guds helighet, evangeliets storhet och människans längtan kan få komma till uttryck. Vad tänker du? Where do we go from here? Hur kan Svenska kyrkan gå stärkt ur den här processen?

Publicerat i Bibeln, Evangelikalt, gudstjänst, Jag älskar Kyrkan, kristen tro, kyrkans framtid, Lärjungaskap, Lovsång, Svenska kyrkan, Teologi | Etiketter , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Och förslaget till Kyrkohandbok en gång till